a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweCertyfikat za metodę obliczania śladu węglowego

Certyfikat za metodę obliczania śladu węglowego

Pod koniec ubiegłego roku producenci będący członkami Together for Sustainability (TfS) uzgodnili wprowadzenie ujednoliconego standardu obliczania śladu węglowego produktu. Pierwsza firma otrzymała właśnie certyfikat potwierdzający zgodność swojej metody z wytycznymi TfS.

Fot. geralt / pixabay.com

Coraz więcej klientów z branży chemicznej oczekuje informacji o śladzie węglowym produktu, który kupują. Pod koniec września niemiecka organizacja TÜV Rheinland potwierdziła, że wykorzystywana przez BASF metoda obliczania i raportowania wskaźnika PCF (ang. product carbon footprint – ślad węglowy produktu) jest w pełni zgodna z wymogami Together for Sustainability (TfS). Niemiecki koncern stał się tym samym pierwszą firmą, której w pełni zautomatyzowany system obliczania PCF jest zgodny z zasadami TfS.

Jednolity standard

W ramach inicjatywy Together for Sustainability jej 47 firm członkowskich reprezentujących branżę chemiczną zgodziło się pod koniec roku 2022 na wprowadzenie jednolitego globalnego standardu kalkulacji PCF. Jak komentuje Christoph Jäkel, wiceprezes ds. korporacyjnego zrównoważonego rozwoju w BASF:

Jesteśmy dumni, będąc pionierem w zakresie zautomatyzowanej kalkulacji PCF i mogąc wspierać naszych klientów w osiąganiu ich własnych celów związanych z emisją dwutlenku węgla. To dla nas krok milowy – obecnie jesteśmy w stanie obliczać PCF dla 45 000 produktów, wykorzystując metodę zgodną z wymogami TfS.

Susanne Jorre, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w TÜV Rheinland, potwierdziła, że BASF jest pierwszą firmą, dla której TÜV Rheinland jest w stanie potwierdzić zgodność systemu obliczania PCF ze standardami TfS na taką skalę. Od października klienci BASF otrzymują wskaźniki PCF oraz zgodny z wytycznymi TfS raport.

Globalna inicjatywa

Together for Sustainability (TfS) to globalna inicjatywa założona przez firmy z branży chemicznej w celu ustalania, oceniania i udoskonalania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju w obrębie światowych łańcuchów dostaw. Opiera się ona na zasadach wyznaczonych wcześniej przez programy United Nations Global Compact oraz Responsible Care.

Źródło: BASF