a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweantykorozyjne i ogniochronneAntykorozja – polimery z kwasem fosfonowym

Antykorozja – polimery z kwasem fosfonowym

Francuscy naukowcy zaprezentowali swój nowy pomysł na ochronę antykorozyjną – rodzinę polimerów na bazie kwasu fosfonowego.

antykorozja

Fot. Digital Third Eye / Foter.com / CC-BY-ND 2.0

Zaproponowane przez badaczy z Lyonu i Grenoble polimery to polisulfony z grupami bocznymi w postaci alkilowych estrów kwasu fosfonowego. Sporządzono ich fizykochemiczną charakterystykę, a następnie sprawdzono ich właściwości antykorozyjne.

Próbki stali miękkiej z polimerową powłoką i bez niej umieszczono w 0,25M roztworze siarczanu sodu. Stwierdzono, że w przypadku próbki z polimerem szybkość korozji była dużo niższa niż dla próbki kontrolnej.

Artykuł na ten temat opublikowano w czasopiśmie Journal of Applied Polymer Science.

Źródło: european-coatings.com