a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjnedo ścian i elewacji2011 trudnym rokiem dla Śnieżki

2011 trudnym rokiem dla Śnieżki

FFiL Śnieżka SA opublikowała wyniki finansowe za 2011 rok. Po czterech kwartałach 2011 roku, Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które ukształtowały się na poziomie 550,7 mln zł. Oznacza to dynamikę rzędu 103,6% w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy wyniosły one 531,7 mln zł.

W raportowanym okresie zysk operacyjny Grupy Kapitałowej osiągnął wartość 45,4 mln zł, (spadek z 62,2 mln. zł.) a marża zysku operacyjnego uplasowała się na poziomie 8,2% (rok wcześniej było to 11,7%). Zysk netto Śnieżki w 2011 roku wyniósł 18,2 mln zł.

Główny wpływ na wartość zysku operacyjnego w 2011 roku miał wzrost kosztów surowców używanych do produkcji farb i lakierów oraz wzrost kursu Euro – tłumaczy Piotr Mikrut Prezes Zarządu FFiL Śnieżka S.A. Dodatkowo na wynik netto wpłynęły koszty związane z jednorazową transakcją sprzedaży Spółki Farbud, ujemne różnice kursowe z tytułu dewaluacji waluty białoruskiej i z wyceny kredytu walutowego. W związku z tym, że większość zdarzeń w 2011 roku miała charakter jednorazowy, z optymizmem patrzymy na rok 2012 – dodaje Piotr Mikrut.

W 2011 roku sprzedaż Śnieżki w Polsce wzrosła o 3,7% w stosunku do 2010 roku i wyniosła 364,6 mln zł. Grupa odnotowała także wzrost sprzedaży na Ukrainie o 16,9% (317,9 mln UAH) w stosunku do roku 2010. W raportowanym okresie, szacunkowy udział Śnieżki w ukraińskim rynku ukształtował się na poziomie 24,5%, a w segmencie emulsji na poziomie 31%. Wartość sprzedaży skonsolidowanej w IV kwartale 2011 roku sięgnęła 94,8 mln zł, co oznacza wzrost o 4,5% w stosunku do analogicznego okresu wcześniejszego roku.
Sprzedaż produktów Śnieżki na rynku białoruskim spadła o 16,4% w porównaniu do roku wcześniejszego. – Jest to efekt czynników niezależnych od Grupy –w 2011 roku nastał kryzys walutowy i gwałtowna dewaluacja białoruskiego rubla – wyjaśnia Piotr Mikrut. W 2011 roku Śnieżka BELPOL – spółka produkująca szpachle i impregnaty, rozpoczęła na Białorusi produkcję białych farb emulsyjnych. W tym czasie na białoruskim rynku mieliśmy do czynienia ze zwiększeniem mocy produkcyjnych w zakresie produkcji szpachli.

 źródło: FFiL Śnieżka, fot.: arch. FFiL Śnieżka