a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweZarząd PPG: wyniki za rok 2017 nie są wiarygodne

Zarząd PPG: wyniki za rok 2017 nie są wiarygodne

PPG ma duże problemy, jeśli chodzi o ostatnie raporty finansowe. Okazało się, że z powodu nieprawidłowych zapisów księgowych ogłoszone wcześniej wyniki za rok 2017 nie są wiarygodne. Trwa obecnie badanie sprawy.

PPG wyniki za rok 2017 niewiarygodne

Fot. stevepb / pixabay.com

Za pośrednictwem swojego wewnętrznego systemu firma otrzymała raport, w którym zgłoszono naruszenie zasad i procedur księgowych PPG. Zgłoszenie dotyczyło pewnych wydatków z pierwszego kwartału 2018.

Według wstępnej analizy sumaryczne wydatki w tym kwartale miały wynieść 1,4 mln $ i taka suma uwzględniona została w wynikach za pierwszy kwartał 2018. Tymczasem, zgodnie z nadesłanym zgłoszeniem, mogły się pojawić inne, nieokreślone jeszcze wydatki, w sumie 5 mln $, które nie zostały naliczone w minionym kwartale. Oprócz tego firma stwierdziła pewne nieumyślne pomyłki, których uwzględnienie może zmniejszyć przychody z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem o ok. 7,8 mln $. Błędy te zostaną skorygowane.

Nieprawidłowości w raportach kwartalnych 2017

To jednak nie wszystko. Firma stwierdziła również nieprawidłowości dotyczące wyników za ostatni kwartał ubiegłego roku. Dokonano niewłaściwego przeklasyfikowania zysków z przychodów z działalności zaniechanej do przychodów z działalności kontynuowanej – w sumie (kwoty przed opodatkowaniem) jest to 2,1 mln $ w drugim kwartale 2017 oraz 4,7 mln $ w czwartym kwartale 2017.

Dodatkowo stwierdzono nieprawidłowe przesunięcie wydatków przed opodatkowaniem między kwartałami: 3,4 mln $ kosztów wynagrodzeń oraz 3,5 mln $ wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej odnotowane zostało w trzecim i czwartym kwartale 2017, powinno zaś zostać odnotowane w kwartale drugim. Badanie sprawy trwa i niewykluczone, że odkryte zostaną dalsze nieprawidłowości.

Podjęto odpowiednie kroki

Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami niewłaściwe zapisy księgowe zostały dokonane przez określonych pracowników pod dyrekcją poprzedniego wiceprezesa i kontrolera spółki. Były wiceprezes i kontroler został skierowany na przymusowy urlop 25 kwietnia 2018, a 10 maja 2018 ostatecznie rozwiązano jego umowę z firmą. Dwóch pracowników działających pod jego kierownictwem, o których mowa wyżej, przydzielono na inne stanowiska, gdzie nie będą odpowiadali za wewnętrzną kontrolę raportów finansowych PPG.

W świetle powyższych faktów, po konsultacji z komitetem audytu zarządu firmy oraz niezależną firmą zajmującą się rachunkowością, PricewaterhouseCoopers LLP (PwC), zarząd PPG oznajmił, że ogłoszone przez niego wyniki finansowe za ubiegły rok nie są wiarygodne. Obecnie firma intensywnie pracuje nad ustaleniem wszystkich nieprawidłowości i skorygowaniem wyników, trudno jednak przewidzieć, ile zajmie jej to czasu. Dlatego też obecnie nie jest w stanie przygotować raportu za pierwszy kwartał 2018.

Źródło: PPG