a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneWyniki branży farb dekoracyjnych za 2022 r.

Wyniki branży farb dekoracyjnych za 2022 r.

Branża farb dekoracyjnych w 2022 r. zanotowała minimalny spadek – donosi Polski Związek Producentów Farb i Klejów. Zarówno malejący popyt, jak i wysoka inflacja oraz spadająca siła nabywcza Polaków nie sprzyjały branży.

Skitterphoto / pixabay.com

Wartość sprzedaży farb dekoracyjnych – stanowiących największy segment rynku – zmalała r/r o 3,4%, do 2,32 mld PLN w 2022 r. W roku 2021 dynamika wynosiła 3,2% na plus. O 16,9% zmniejszył się także w roku 2022 wolumen sprzedanych farb liczony w litrach (w 2021 r. było to -2.3%). Wyniki powstały na podstawie raportu SellFiK*.

Na wyniki branży farb dekoracyjnych w Polsce w roku 2022 wpłynęło kilka nakładających się na siebie negatywnych czynników. Po pierwsze: konflikt zbrojny za wschodnią granicą, który implikował kaskadę konsekwencji. Był to wzrost kosztów produkcji wynikający m.in. ze wzrostu kosztów energii czy cen coraz trudniej dostępnych surowców. Przerwane zostały łańcuchy dostaw i pojawiły się inne problemy związane z logistyką.

Po drugie: sytuacja gospodarcza Polski, czyli rosnąca i utrzymująca się wysoka inflacja powodująca spadek siły nabywczej Polaków. Doszło tym samym do spadku popytu na produkty dekoracyjne czy wyposażania wnętrz, a także wzrostu kosztów kredytu i załamania się rynku nieruchomości. Spadek sprzedaży mieszkań był gigantyczny.

Należy także pamiętać, że branża wciąż jeszcze mierzy się z konsekwencjami Covid-19. I choć w okresie pandemii sektor zanotował rekordowe zyski, to naturalnym jest, iż musiała nadejść korekta. Jak komentuje Bartłomiej Ślązak – Dyrektor Zarządzający PZPFiK:

Trudno przewidzieć jaki będzie rok 2023. Liczymy na pewne odmrożenie rynku nieruchomości – już widać tego zwiastuny. Być może przyczyni się do tego uruchomienie programu „Pierwsze mieszkanie”. Nie ukrywam, że także środki z KPO m.in. na termomodernizację bardzo pomogłyby w rozwoju branży.

Wartość sprzedaży farb dekoracyjnych w Polsce w latach 2014 – 2022
– dane szacunkowe PZPFiK

*SellFiK to unikalny raport PZPFiK – najlepsze ujęcie sektora farb, prezentujące specjalistyczne dane na temat funkcjonowania rynku. To swoisty autoportret branży, poprzez który PZPFiK dostarcza swoim członkom wiarygodnych informacji, zgodnie z hasłem „Wiedza ułatwia zmiany”. Pełen dostęp do przygotowanych w ramach SellFiK danych otrzymują tylko członkowie PZPFiK. Dzięki temu, firmy zyskują unikalną wiedzę, niezbędną w działalności biznesowej. Panel sprzedażowy – SeelFiK prowadzi GfK Polania na zlecenie PZPFiK.


Polski Związek Producentów Farb i Klejów (PZPFiK) jest organizacją branżową zrzeszającą producentów farb, klejów, pian i silikonów, a także dostawców surowców w tym obszarze. PZPFiK reprezentuje branżę w kraju i za granicą, aktywnie wspiera jej rozwój i współpracuje z organami oraz instytucjami państwowymi i europejskimi w zakresie rozwiązań legislacyjnych. Związek inicjuje i wspiera programy oraz działania promujące odpowiedzialny biznes, w tym budowanie postaw proekologicznych, zarówno wśród samych producentów, jak i odbiorców końcowych.
PZPFiK należy do CEPE (Europejska Rada Przemysłu Farb, Farb Drukarskich i Barwników) oraz FEICA (Stowarzyszenie Europejskiego Przemysłu Klejów i Uszczelniaczy).

Źródło: PZPFiK