a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbPigmenty i dodatkiUnia bardziej ostrożna wobec farb z ołowiem

Unia bardziej ostrożna wobec farb z ołowiem

Być może już wkrótce unijne regulacje dotyczące środków chemicznych (w tym farb) z dodatkiem ołowiu zostaną zaostrzone. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) rozpoczęła konsultacje społeczne mające rozstrzygnąć, czy tego typu produkty powinny uzyskać status szczególnie niebezpiecznych.

fot. Newphotoservice (stockfreeimages.com)

Trwający 45 dni etap społecznych konsultacji społecznych jest konieczny, aby podporządkować dany produkt systemowi zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania REACH. Do tego właśnie dąży ECHA w przypadku środków chemicznych zawierających ołów.

Publiczna sprzedaż farb bazujących na ołowiu została co prawda zakazana w UE już w roku 1992, jednak do dnia dzisiejszego w krajach członkowskich można wykorzystywać tego typu produkty do renowacji i konserwacji historycznych budynków (łącznie z ich wnętrzami), posągów i dzieł sztuki.

Jeżeli ECHA zadecyduje, że konieczne jest wpisanie chemikaliów zawierających ołów na listę środków szczególnie niebezpiecznych, wystosuje prośbę do Komisji Europejskiej o wydanie dokumentu nakazującego ich odpowiednie oznakowanie. Producenci z wszystkich krajów UE będą zobowiązani dostarczyć konsumentom zestaw niezbędnych informacji dotyczących ryzyka dla zdrowia oraz precyzujących sposób, w jaki należy używać produktu aby to ryzyko zminimalizować.

Prócz nowości dotyczących ołowiu w chemikaliach ujawnione zostały również szczegóły na temat nowej wersji Systemu Ogólnych Preferencji (GSP). Określa on ulgi przysługujące krajom rozwijającym się w zakresie importu ich produktów do UE – w ten sposób Unia wspiera rozwój młodych gospodarek i pomaga biedniejszym krajom wejść na światowy rynek. Komisja Europejska poinformowała, że od 1 stycznia 2014 przewóz na teren Unii określonych składników farb (tlenku glinu, siarczanu amonu, azotanu sodu oraz proszków tytanu) w ramach GSP będzie wolny od opłat, nie dotyczy to jednak krajów bardziej zamożnych, choć wciąż określanych jako rozwijające się. Ogółem od roku 2014 lista krajów objętych GSP skróci się o 20 państw, do których należą m.in. Arabia Saudyjska, Kuwejt, Katar, Rosja, Białoruś, Brazylia, Argentyna i Kuba.

Źródła: ECHA, paintsquare.com, logistyka.wnp.pl