a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłowePiaskowanie: Stany Zjednoczone wypowiadają wojnę krzemionce

Piaskowanie: Stany Zjednoczone wypowiadają wojnę krzemionce

Amerykański Urząd Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy (OSHA) zdaje sobie sprawę, jak groźna dla układu oddechowego jest krzemionka. Dlatego też po raz pierwszy od 40 lat odświeżono w Stanach Zjednoczonych przepisy dotyczące limitów poziomu pyłu krzemionkowego w miejscu pracy.

krzemionka

Fot. Peter Guthrie (Foter.com)

Krzemionka to jeden najpowszechniej występujących na ziemi minerałów – jedną z jej postaci jest piasek. Na jej wdychanie w postaci pyłu narażeni są robotnicy zajmujący się cięciem i kruszeniem betonu, wytwarzaniem szkła lub – co z punktu widzenia branży farbiarskiej najistotniejsze – piaskowaniem, czyli czyszczeniem powierzchni metodą strumieniowo-ścierną.

Jak szacuje OSHA, w Stanach Zjednoczonych na wdychanie krzemionkowego pyłu w miejscu pracy narażonych jest ponad 2 miliony robotników. W przypadku około 640 tysięcy z nich poziom pyłu w miejscu pracy jest bardzo wysoki i przekracza wartość dopuszczalną (PEL – ang. Permissible Exposure Limit).

Biorąc pod uwagę, że limity poziomu lotnych form krzemionki nie były w USA aktualizowane od 40 lat, zajęcie się tą kwestią było bardzo potrzebne. Specjaliści szacują, że wprowadzenie nowych regulacji pozwoli co roku ocalić życie około 700 osobom, zaś 1600 uchronić przed przewlekłą i niebezpieczną chorobą. Problemy zdrowotne związane z wdychaniem pyłu krzemionkowego to przede wszystkim schorzenia układu oddechowego (krzemica, rak płuc i inne) oraz nerek.

Jakie zmiany proponują nowe przepisy? Obowiązek stałego pomiaru poziomu pyłu w miejscu, gdzie przekroczyć on może 25 μg/m³, niezbędna ochrona pracowników w przypadku poziomu przekraczającego PEL (50 μg/m³), program szkoleń oraz badania medyczne – raz na trzy lata dla każdego robotnika narażonego na poziom pyłu powyżej PEL przez przynajmniej 30 dni w roku.

Kiedy nowe regulacje wejdą w życie – póki co poddane są publicznej debacie – można będzie śmiało powiedzieć, że Stany Zjednoczone robią wszystko co możliwe, by jak najmniej narażać swych obywateli na szkodliwe działanie krzemionkowego pyłu. Jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej każdy ustala limity na własną rękę w porozumieniu z EU-OSHA (Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy).

Więcej na temat zagrożeń związanych z piaskowaniem oraz szkodliwego działania krzemionki pisaliśmy w tekście Piaskowanie wciąż niebezpieczne.

Źródło: european-coatings.com