a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweantykorozyjne i ogniochronneStandard NORSOK dla przemysłu przybrzeżnego

Standard NORSOK dla przemysłu przybrzeżnego

Gdy w latach 70. w Norwegii zaczęto na dużą skalę wydobywać ropę i gaz, pojawiła się potrzeba uporządkowania różnych kwestii dotyczących przybrzeżnego przemysłu wydobywczego. Owocem tego jest NORSOK – standard, w którym znaleźć można szczegóły na temat konstrukcji platform wiertniczych i ich elementów, stosowanych do ich budowy materiałów, a także powłok ochronnych.

NORSOK

fot. QR9iudjz0 (sxc.hu)

Podstawą standardu NORSOK są inne powszechnie uznawane normy, takie jak ISO czy ASTM. Wykorzystane zostają jednak tylko te spośród zawartych w nich informacji, które są przydatne pod kątem przemysłu przybrzeżnego. Administracja i wydawanie norm NORSOK to zadanie organizacji NTC (Norwegian Technology Center).

Jeśli chodzi o branżę lakierniczą, najważniejszym standardem jest NORSOK M-501, który opisuje przygotowanie powierzchni konstrukcji przybrzeżnych oraz stosowane na nich powłoki ochronne (do których zalicza się standardowe farby, powłoki metaliczne oraz pasywną ochronę przeciwogniową nanoszoną przez natrysk). Z normy tej dowiemy się między innymi, jakie materiały mogą być stosowane w roli powłoki i jak należy je aplikować.

Idealny system powłok na elementy konstrukcji przybrzeżnych (czyli taki spełniający wszystkie wymogi normy NORSOK M-501) zapewnia optymalną ochronę, równocześnie będąc nieskomplikowanym w aplikacji i utrzymaniu. Ponadto powinien być w pełni bezpieczny, nieszkodliwy dla zdrowia i przyjazny środowisku naturalnemu. Nie bez znaczenia jest również oczywiście dostępność i koszt stosowanego materiału.

Wyszczególnione w tej normie przepisy nie odnoszą się do wszystkich elementów konstrukcji przybrzeżnych – nie dotyczą na przykład rurociągów i ich poszczególnych części. Dowiemy się z niej za to, czym i jak należy powlekać takie elementy jak serwomechanizmy, przekładnie zębate, pompy i motory. Uwzględniono również specjalne warunki otoczenia, takie jak wysoka temperatura (50°C).

Zainteresowanych standardem NORSOK odsyłamy na stronę www.standard.no, gdzie zebrane są informacje na temat wszystkich norweskich norm. Stamtąd też pobrać można całą normę NORSOK M-501.