a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweSprzedaż i zysk w 2023 roku – drastyczny spadek

Sprzedaż i zysk w 2023 roku – drastyczny spadek

Trudne warunki na rynku odbiły się na przychodach producentów chemii. Jeden z największych koncernów chemicznych odnotował ponad 20-procentowy spadek sprzedaży.

Doroczna konferencja prasowa podsumowująca rok 2023. Fot. arch. BASF

Sprzedaż całej Grupy BASF w 2023 roku wyniosła 68,9 mld €, podczas gdy rok wcześniej ukształtowała się na poziomie 87,3 mld € – spadek wyniósł więc ponad 21%. Dzięki sprawnemu zarządzaniu udało się jednak o 5,2% zwiększyć przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.

Kilkudziesięcioprocentowe spadki

Firma odnotowała znaczący spadek zysku EBIT oraz zysku EBIT z wyłączeniem zdarzeń specjalnych – odpowiednio o 65,8% oraz 44,7%. Jak wyjaśnia zarząd, było to spowodowane przede wszystkim niższymi zyskami w segmentach Chemicals oraz Materials.

Na tle pozostałych oddziałów biznes BASF Coatings osiągnął jednak stosunkowo dobre wyniki. Wyższy zysk EBIT z wyłączeniem zdarzeń specjalnych w tym oddziale to zasługa wzrostu cen oraz wielkości produkcji.

Prognozy na 2024

Zarząd BASF przewiduje, że słaba sytuacja ekonomiczna na świecie utrzyma się również w roku 2024. Wysokie ceny energii oraz niesprzyjające warunki ramowe dla działalności przemysłowej będą nadal niekorzystnie wpływać na rozwój gospodarczy w Europie. Dobrą wiadomością jest natomiast spodziewany wzrost tempa rozwoju produkcji chemii na świecie (o 2,7%, podczas gdy w roku 2023 wzrost wyniósł 1,7%), co jest związane przede wszystkim z rozwojem branży chemicznej w Chinach.

Źródło: BASF