a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweSkuteczność powłok anty-graffiti na różnych podłożach

Skuteczność powłok anty-graffiti na różnych podłożach

Zespół naukowców z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii sprawdził skuteczność dwóch różnych powłok anty-graffiti na dwóch rodzajach kamieni granitowych. Ich celem było ustalenie, na ile efektywność ochrony anty-graffiti zależy od podłoża.

powłoki anty-graffiti granit

Fot. pixel2013 / pixabay.com

W badaniu wykorzystano dwie powłoki różniące się składem chemicznym. Jedna z nich była trwała (permanent), druga nietrwała (sacrificial). Obydwie zastosowano na próbkach dwóch różnych kamieniach granitowych, Rosa Porriño i Albero.

Na początek zbadano właściwości samych podłoży, wykorzystując takie techniki badawcze jak stereomikroskopia, mikroskopia SEM, badanie kąta zwilżania, ocena koloru (spektrofotometria) oraz połysku. Po aplikacji powłok kąt zwilżania obydwu podłoży zwiększył się. Trwała powłoka anty-graffiti sprawiła, że kamień odpychał wodę, ale nie wpłynęła na jego kolor.

Skuteczność powłok anty-graffiti oceniono na podstawie łatwości usuwania dwóch różnych farb w sprayu (niebieskiej i srebrnej) z obydwu podłoży. Procedury czyszczenia były zgodne z zaleceniami producentów. Do oceny skuteczności wykorzystano spektroskopię FTIR, która pozwoliła bardzo dokładnie sprawdzić ilość farby pozostałej na powierzchni.

Kluczowe okazały się różnice tekstury podłoża, skład chemiczny farb graffiti oraz czas, po jakim dokonuje się usunięcia. Na granicie Albero pozostało więcej resztek farby, a więc usunięcie z niego graffiti jest trudniejsze niż w przypadku granitu Rosa Porriño. Niebieska farba na bazie żywic alkidowych i poliestrowych była łatwiejsza do usunięcia niż srebrna. Ogółem zaś proces usuwania graffiti był skuteczniejszy 30 dni po malowaniu niż 3 dni po nim. Artykuł na ten temat opublikowano w czasopiśmie „Progress in Organic Coatings”.

Źródło: sciencedirect.com