a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweantykorozyjne i ogniochronneSilany nadzieją ochrony antykorozyjnej

Silany nadzieją ochrony antykorozyjnej

Nowe, hybrydowe powłoki epoksydowo-silanowe, opracowane przez indyjskich naukowców, lepiej chronią przed korozją i wykazują lepszą przyczepność na galwanizowanej stali. Dodatek silanów w określonym stężeniu wyraźnie poprawił właściwości farby epoksydowej.

silany ochrona antykorozyjna

Fot. Kyle May / Foter.com / CC BY

Naukowcy z Indii postanowili zbadać powłoki epoksydowe zmodyfikowane silanami z różnymi grupami funkcyjnymi – alkoksylową, epoksydową, aminową i tiolową. Ponadto zastosowali dodatek silanów w trzech różnych stężeniach, aby sprawdzić, jak wpływają one na właściwości farby.

Metody badawcze

Do oceny powłoki zastosowano cały szereg metod badawczych. Mikroskopia SEM potwierdziła, że otrzymano jednorodną, pozbawioną skupisk cząstek powłokę. Odporność na korozję oceniono przy pomocy polaryzacji potencjodynamicznej oraz spektroskopii impedancyjnej AC.

Właściwości fizyczne, m.in. termiczne oraz termomechaniczne, zbadano wykorzystując różnicową kalorymetrię skaningową (DSC) oraz dynamiczno-mechaniczną analizę termiczną (DMTA). Do oceny siły adhezji posłużył natomiast test przyczepności typu pull off.

Wyraźna poprawa właściwości

Dzięki szczepieniu powłoki zol-żel na matrycy z polimeru organicznego przyczepność oraz właściwości antykorozyjne poprawiły się wyraźnie w porównaniu z nieszczepionym polimerem. Nieco gorsze właściwości na tle pozostałych powłok wykazywały te, w których zastosowano dodatek silanów z grupą tiolową (-SH). Może być to spowodowane niekompatybilnością między hydrofobowymi i niepolarnymi komponentami siarkowo-silanowymi oraz hydrofilowym i polarnym szkieletem epoksydowym.

Dodatek silanów w ilości od 1-3% wagowych poprawił właściwości antykorozyjne i przyczepność, ale dalsze zwiększanie stężenia do 5% wpłynęło negatywnie na właściwości ochronne powłoki. Określone stężenia silanów mogą być więc z powodzeniem stosowane jako dodatek wpływający korzystnie na właściwości ochronnych farb przemysłowych. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie „Progress in Organic Coatings”.

Źródło: european-coatings.com