a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneRynek farb w Europie Środkowej

Rynek farb w Europie Środkowej

Zgodnie z oszacowaniami analityków przemysł farbiarski w Europie Środkowej systematycznie się rozwija – zapotrzebowanie na farby rośnie w tym regionie w tempie 2,6% w skali roku. W 2016 produkcja i sprzedaż osiągnie już 1 531 900 ton farby.

Dokonana przez IRL oraz Research & Markets analiza obejmuje kilkanaście państw – Polskę, Czechy, Słowację, Węgry oraz kraje bałkańskie. Wśród nich zdecydowanie największym rynkiem jest Polska, której udział w przemyśle farbiarskim w Europie Środkowej wynosi 44%. Ponadto nasz kraj – razem ze Słowacją – pod względem produkcji i sprzedaży farb najszybciej się rozwija. Mocno przyczyniło się do tego Euro 2012, które spowodowało ożywienie rynku budowlanego i, co za tym idzie, wzrost zapotrzebowania na powłoki architektoniczne. Jeśli chodzi o wewnętrzną strukturę polskiego rynku farb, coraz więcej na nim produktów wodorozcieńczalnych. Jest to skutkiem wejścia w życie nowych przepisów proekologicznych (m.in. REACH).

Drugi pod względem wielkości rynek farb w Europie Środkowej to Czechy, których udział w konsumpcji farb i lakierów wynosi 13,2%. Jest to także kraj, dla którego zanotowano najwyższe zużycie farby przypadające na jednego mieszkańca (16,9 kg na osobę). Kraje bałkańskie operują natomiast ok. 129 tysiącami ton farb, przy czym zapotrzebowanie na produkty lakiernicze rośnie najszybciej w Serbii.

Raport analizuje również rynek farb uwzględniając jego podział na segmenty (architektura, przemysł ogólny, powłoki ochronne, przemysł morski, drewno przemysłowe, motoryzacja, przemysł samochodowy OEM, polimery i farby proszkowe), technologie (farby wodorozcieńczalne, rozpuszczalnikowe, proszkowe i sieciowane z udziałem promieniowania UV) oraz podstawowe związki chemiczne stosowane jako składniki farb.

Europa Środkowa jest często utożsamiana z Europą Wschodnią lub też obszary te analizowane są wspólnie. Ponieważ w rzeczywistości rynki te mocno się różnią, prócz powyższego raportu przygotowana została także osobna analiza dotycząca przemysłu farbiarskiego w krajach Europy Wschodniej. Obydwa te rejony łączy dynamiczny rozwój, dzięki czemu stwarzają szansę dla producentów farb, ciężko doświadczonych kryzysem w Europie Zachodniej.

Źródła: IRL, Research & Markets