a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłowedo tworzyw sztucznychOchrona dróg oddechowych przy lakierowaniu samochodów

Ochrona dróg oddechowych przy lakierowaniu samochodów

Dzięki międzynarodowej dyrektywie VOC (lotne związki organiczne), wiele potencjalnie szkodliwych substancji zostało całkowicie wyeliminowanych z obecnie stosowanych produktów lakierniczych, lub ich zawartość została ograniczona w znacznym stopniu. Mimo tego, podczas wykonywania prac lakierniczych obowiązkowe jest stosowanie środków ochrony osobistej. Naturalnie, środki ochronne powinny być stosowane dla własnego dobra, ponieważ zabezpieczają przed szkodliwymi substancjami przenikającymi do wnętrza naszego ciała przez drogi oddechowe, skórę czy oczy. Harald Klöckner, kierownik działu Standox Training Management dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), przedstawia kilka wskazówek.

1: Bądź świadomy używanych substancji chemicznych.

Nawet doświadczeni lakiernicy często bagatelizują zagrożenia dla zdrowia związane ze stosowaniem produktów lakierniczych. Wielu z nich może nawet pamiętać czasy, kiedy noszenie środków ochrony w kabinie nie było ściśle przestrzegane. Lakiernicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że pracują z substancjami chemicznymi, które tak naprawdę nie powinny mieć kontaktu z ciałem. Nie należy lekceważyć substancji szkodliwych dla zdrowia.

2: Zawsze noś zalecany, kompletny zestaw środków ochrony osobistej.

Środki ochrony osobistej – kombinezon, rękawice, okulary ochronne, buty ochronne oraz środki ochrony dróg oddechowych – zabezpieczają organizm przed cząsteczkami, gazami organicznymi oraz oparami emitowanymi podczas przygotowania do pracy, procesu wykańczania, podczas mieszania pigmentów oraz, oczywiście, podczas aplikacji lakieru. Używając urządzeń pneumatycznych lub elektrycznych trzeba pamiętać o ochronie uszu. Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami użytkowania i bezpieczeństwa każdego produktu oraz nosić wymagane środki ochrony, nawet pod presją czasu.

3: Ochrona zaczyna się przed wejściem do kabiny.

Wielu lakierników kojarzy warunki szkodliwe dla zdrowia z pracą w kabinie lakierniczej, co jest zrozumiałym, ale niewłaściwym podejściem. Lakiernicy powinni używać środków ochrony osobistej nawet podczas etapu przygotowania do pracy. Bardzo ważne jest noszenie odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych podczas szlifowania, aby uniknąć wdychania mikroskopijnych cząsteczek pyłu wytwarzanych podczas procesu. Ochrona dróg oddechowych jest także zalecana podczas mieszania pigmentów.

4: Maska ochronna jest najlepszą gwarancją bezpieczeństwa.

Ochrona dróg oddechowych jest szczególnie istotna w przypadku lakierników, dlatego do pracy w kabinie lakierniczej Standox zaleca stosowanie masek ochronnych, zakrywających całą twarz, wyposażonych w filtr z aktywnym węglem. Innym rozwiązaniem są maski z wymuszoną wentylacją, zasilane tlenem doprowadzanym przez rurkę. Ta druga ma tę przewagę, że jest lekka i nie stawia oporu podczas oddychania, zatem można ją nosić bez ograniczeń. Maski ochronne nie tylko zabezpieczają drogi oddechowe, ale także oczy, skórę twarzy i włosy. Półmaski są praktyczne w użyciu, ale nie zapewniają ochrony na tym samym poziomie. Nie należy zapominać o noszeniu okularów ochronnych, jeśli wykonywana praca tego wymaga.

5: Upewnij się, że środki ochrony osobistej spełniają wymagania techniczne.

Lakiernicy powinni zawsze upewniać się, że środki ochrony osobistej spełniają wymagania techniczne. Niezwłocznie po zauważeniu jakichkolwiek uszkodzeń, takich jak przedziurawienia lub wadliwe łączenia, należy naprawić lub wymienić uszkodzone lub zużyte części. Filtr z węglem aktywnym należy regularnie wymieniać. Bardzo ważne jest także staranne przechowywanie środków ochrony osobistej. W szczególności maski powinny być przechowywane w miejscach czystych, niezapylonych i zabezpieczonych przed oparami rozpuszczalników. Nie wolno pozostawiać ich w pobliżu zbiorników ściekowych lub w pomieszczeniu do mieszania lakierów, ponieważ filtry z węglem aktywnym mogą nasycić się zanieczyszczeniami unoszącymi się w powietrzu skutkując ograniczoną ochroną.

6: Świeć przykładem.

Stosuj się do przepisów bezpieczeństwa i uświadamiaj swoich współpracowników. Nic szybciej nie prowadzi do niebezpieczeństwa wynikającego z zaniedbania niż współpracownik, który nie stosuje się do zasad. Regularne omawianie kwestii BHP, a także systematyczne zapobieganie naruszeniom zasad BHP powinno być powszechną praktyką stosowaną w każdym warsztacie lakierniczym.

 

Metryczki techniczne także zawierają wytyczne odnośnie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Poza tym  w ramach swojej oferty konsultingowej, Standox oferuje partnerskim warsztatom lakierniczym indywidualne porady w zakresie odpowiedzialności środowiskowej oraz BHP. Więcej informacji dostępnych jest u lokalnego przedstawiciela marki Standox.

 

O marce Standox
Standox, jedna z globalnych marek renowacyjnych systemów lakierniczych Axalta Coating Systems pomaga swoim klientom uzyskiwać najlepsze wyniki dzięki najwyższej jakości produktom i kompleksowemu doradztwu. Jako wiodąca europejska marka lakierów renowacyjnych z siedzibą w Wuppertalu (Niemcy), Standox oferuje innowacyjne systemy lakiernicze oraz doskonałe technologie doboru koloru. Aprobaty wszystkich głównych producentów pojazdów samochodowych odzwierciedlają pozycję marki jako wiodącego partnera na rynku motoryzacyjnym. Standox pomaga profesjonalnym warsztatom lakierniczym osiągać doskonałe wyniki za każdym razem.

Dowiedz się więcej o firmie