a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneNowe normy ISO w branży farb – dyskusje

Nowe normy ISO w branży farb – dyskusje

W maju w czeskim Brnie zorganizowano specjalne wydarzenie, poświęcone nowym i funkcjonującym obecnie standardom ISO. Mowa była o tym, jakie nowe normy ISO są potrzebne w branży i które wymagają rozszerzenia lub aktualizacji.

nowe normy ISO branża farb

Fot. OpenClipart-Vectors / pixabay.com

Spotkanie w Brnie zorganizowane zostało przede wszystkim przez czeską firmę Paintinspector.com, którą wsparł szereg sponsorów. W wydarzeniu udział wzięło ok. 85 reprezentantów ośrodków normalizacyjnych oraz dostawców farb, sprzętu i usług z całego świata. W efekcie zaadaptowano kilka nowych standardów dla branży farb i lakierów.

Grupy robocze i spotkanie plenarne

Jako decyzyjna międzynarodowa organizacja zajmująca się standaryzacją, Komitet Techniczny ISO numer 35 ds. Farb i Lakierów zorganizował sesje w grupach roboczych, a następnie – spotkanie plenarne, w czasie którego przyjęto postanowienia o nowych normach.

Standard TC35 dotyczy wielu różnych rodzajów farb i powłok, dlatego dokonano podziału na tematy i powołano podkomisje i grupy robocze, które będą się nimi zajmować. Najważniejszymi tematami były ogólne metody testowe, przygotowanie podłoży stalowych, ochronne systemy malarskie na stal oraz na beton, LZO, terminologia oraz zaopatrzenie okrętowe.

Następne spotkanie – za rok w Szanghaju

W trakcie majowego spotkania przyjęto ponad 80 postanowień. Obecnie rozwijanych jest 105 standardów i tematów, z czego większość to kwestie opracowania nowych norm lub rozwinięcia dotychczasowych. Podczas spotkania delegatów podjęto również dyskusję o harmonizacji w zakresie certyfikatów dla inspektorów nadzoru powłok malarskich. Kwestia ma zostać zbadana przez ekspertów i poddana dyskusji raz jeszcze w przyszłym roku. Kolejne spotkanie odbędzie się w Szanghaju, na zaproszenie delegacji z Chin.

Głównym celem standardu ISO TC/35 Paints and varnishes jest wypracowanie spójnego zestawu standardów w obszarze farb, lakierów i podobnych produktów. Ma on umożliwić lepszą obsługę światowego rynku oraz eliminować bariery handlowe, a równocześnie reagować na zmiany w branży. Eksperci odpowiedzialni za prace nad ISO TC/35 współpracują ściśle z twórcami innych standardów, takich jak CEN TC 139 czy ASTM D01.

Autor: Andre van Linden, źródło: european-coatings.com