a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneŁańcuch dostaw a zrównoważony rozwój

Łańcuch dostaw a zrównoważony rozwój

Kiedy mowa o zarządzaniu firmą zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, łańcuch dostaw jest często pomijanym zagadnieniem. Niesłusznie. O tym, dlaczego również na tym etapie należy zadbać o wdrożenie odpowiednich zasad, opowiedziała dla portalu European Coatings Barbara Eschke z firmy Worlée.

łańcuch dostaw zrównoważony rozwój

Fot. geralt / pixabay.com

Działające na dzisiejszym rynku firmy muszą spełniać coraz więcej wymogów – zarówno tych narzucanych przez rząd, jak i ze strony klientów i innych zainteresowanych grup. Duży nacisk kładzie się na przejrzystość działań pod kątem praw człowieka oraz standardów środowiskowych i społecznych. Przykładowo niemiecki rząd opublikował w ostatnim czasie Narodowy Plan Działania (National Action Plan – NAP), który określa sposób w jaki firmy muszą przestrzegać praw człowieka. Wszystko to wpływa również na łańcuch dostaw.

Warto więc wiedzieć więcej na ten temat. Mniejsze firmy do 500 osób są co prawda jeszcze zwolnione z części odpowiedzialności, ale już teraz powinny wdrażać nowe normy. Z jednej strony – by pomóc zrealizować cele NAP, z drugiej – aby być przygotowanym na przyszłość. Wielu z nich może liczyć na wsparcie autorytetów. Przykładowo w Niemczech powstała specjalna inicjatywa „Chemistry”, z którą związana była również firma Worlée Chemie. W ramach niej uruchomiono pilotażowy projekt, pomagający m.in. małym i średnim firmom w zarządzaniu ich łańcuchem dostaw.

Zrównoważony łańcuch dostaw

Na czym polega właściwie analiza łańcucha dostaw pod kątem zrównoważonego rozwoju? Barbara Eschke wymienia tutaj trzy kluczowe obszary-kryteria:

  1. Kwestie społeczne, zwłaszcza prawa człowieka – zniesienie pracy przymusowej oraz wykonywanej przez dzieci, zniesienie dyskryminacji, wolność stowarzyszeń, standardy pracy związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem, uczciwa zapłata i godziny pracy.
  2. Ekologia – zużycie energii, emisja szkodliwych substancji, oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi, wykorzystanie ziemi i wody, utylizacja odpadów i ścieków.
  3. Ekonomia – zapobieganie korupcji, zgodność z normami, zabezpieczenie zakładu, produktu i transportu.

Kodeks postępowania

Aby dostosować się lepiej do obowiązujących wymogów, firma Worlée – podobnie jak wielu innych działających na rynku producentów – stworzyła własny kodeks postępowania dla dostawców. Oparty jest on na międzynarodowych dokumentach, takich jak powszechna deklaracja praw człowieka czy dziesięć zasad UN Global Compact. Dotyczy m.in. zapobiegania korupcji, prawa antykartelowego, zabezpieczania danych, ochrony środowiska czy bezpiecznych i uczciwych warunków pracy.

W relacjach z dostawcami firma kładzie nacisk na integralność, uczciwość, odpowiedzialność i przejrzystość, które są dla niej filarami relacji biznesowej opartej na zaufaniu. Koncern Worlée oczekuje, że jego dostawcy będą przestrzegać tych zasad również we własnych łańcuchach dostaw.

Reakcja dostawców była bardzo pozytywna. Wszyscy byli otwarci na współpracę, a wielu z nich ma już swoje własne kodeksy, których wytyczne były zbieżne z zasadami Worlée. Można się więc spodziewać, że podobne praktyki w niedalekiej przyszłości staną się normą.

Źródło: european-coatings.com