a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweJeszcze wyższa poprzeczka w zakresie emisji CO2

Jeszcze wyższa poprzeczka w zakresie emisji CO2

Europejski producent, który w lipcu ubiegłego roku ogłosił swoje cele w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zgodne z porozumieniem paryskim, obecnie wytyczył sobie nowe cele. Są one jeszcze ambitniejsze.

Fot. arch. Arkema

Nowe, jeszcze ambitniejsze cele wyznaczyła sobie firma Arkema. W ramach Zakresu 1+2 do roku 2030 zamierza ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 48,5%, w ramach Zakresu 3 zaś – o 54% (w stosunku do roku 2019). Cele zaakceptowane zostały przez organizację Science Based Targets initiative (SBTi).

Długoterminowe zobowiązanie

W lipcu 2022 Arkema ustaliła sobie cele zgodne z założeniami porozumienia paryskiego. Dzięki postępom poczynionym w tym samym roku obecnie grupa ma jednak możliwość podniesienia swoich celów. Jak komentuje Thierry Le Hénaff, prezes i dyrektor generalny firmy:

Arkema podjęła długoterminowe zobowiązanie w ramach walki ze zmianą klimatyczną. Od polityki nabywania energii po innowacje przemysłowe, od bogatej oferty rozwiązań po rozpowszechnianie „kultury klimatycznej i środowiskowej”, wyznaczona szlachetna trajektoria mobilizuje wszystkie części naszej grupy. Szczególną dumą napawa nas, że nasze nowe cele do roku 2030 zostały docenione przez SBTi.

W jaki sposób?

W ramach Zakresu 1+2 grupa zamierza ograniczyć emisję gazów cieplarnianych m.in. poprzez:

  • dużo większy udział niskowęglowych źródeł energii, zwłaszcza w ramach długoterminowych kontraktów (przykładem może być niedawno podpisana umowa na zakup biometanu od firmy ENGIE),
  • poprawę efektywności energetycznej i optymalizację pracy w zakładach – w tym zakresie już w roku 2022 rozpoczętych zostało kilka projektów, które będą kontynuowane.

W ramach Zakresu 3 podjęte zostaną działania wzdłuż całego łańcucha wartości. Arkema zamierza zwiększyć udział materiałów odnawialnych i z recyklingu, wybierać surowce o niższym śladzie węglowym, a także ograniczać działania skutkujące wysoką emisją i rozwijać nowe kanały recyklingu polimerów.

Źródło: Arkema