a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjnedo ścian i elewacjiInstytut Fraunhofera bada zapach farb akrylowych

Instytut Fraunhofera bada zapach farb akrylowych

Choć dzisiejsze farby akrylowe są oparte na wodorozcieńczalnych dyspersjach i dużo bezpieczniejsze dla zdrowia niż dostępne wcześniej produkty, wciąż w ich składzie znajdują się pewne ilości lotnych substancji, wywołujących nieprzyjemny zapach. Zespół badawczy z Instytutu Fraunhofera Inżynierii Procesowej i Opakowaniowej (Fraunhofer IVV) po raz pierwszy scharakteryzował zapach farb akrylowych oraz zidentyfikował wywołujące go szkodliwe związki.

Instytut Fraunhofera farby akrylowe

Fot. jennifer l. / Foter.com / CC BY-NC-SA 2.0

Nieprzyjemny zapach, jaki niekiedy wydają farby akrylowe, to wina lotnych związków organicznych. Są to związki na bazie węgla, które łatwo odparowują i przechodzą w stan gazowy nawet w temperaturach pokojowych.

Dzisiejsze farby akrylowe, w odróżnieniu od wcześniej sprzedawanych produktów, są oparte na dyspersjach wodorozcieńczalnych. Dzięki temu zawierają mniej LZO i są uważane za względnie bezpieczne. Mimo tych technologicznych udoskonaleń jednak lotne substancje nie zostały całkowicie wyeliminowane i wciąż mogą szkodliwie oddziaływać na nasze zdrowie.

Benzen i węglowodory aromatyczne

Dlatego też Instytut Fraunhofera IVV postanowił przyjrzeć się bliżej lotnym związkom wciąż występującym w składzie farb akrylowych. W badaniu wykorzystano sześć farb dostępnych obecnie w sprzedaży na rynku.

Zapach wywołują przede wszystkim pochodne benzenu. Odpowiedzialne za niego, zidentyfikowane przez badaczy związki to przede wszystkim styren, etylobenzen, izopropylobenzen, sec-butylobenzen oraz propylobenzen. Prócz tego wymieniono policykliczne aromatyczne węglowodory takie jak pochodne naftalenu, indanu oraz tetraliny.

Unikać w składzie farby

Badania nad lotnymi substancjami w farbach akrylowych prowadził zespół prof. Andrei Büttner, wicedyrektorki Fraunhofer IVV. Za prace badawcze oraz publikację artykułu, który ukazał się w listopadzie 2018, odpowiedzialny był przede wszystkim Patrick Bauer.

Jak mówi naukowiec, wykryte w badanych farbach związki, takie jak pochodne benzenu, policykliczne związki aromatyczne oraz wywołujące zapach akrylany są nie tylko kłopotliwe przy aplikacji i użytkowaniu farb, ale i szkodliwe dla zdrowia. Dlatego powinno się ich unikać w składzie farb akrylowych, a rozpuszczalniki i inne substancje w składzie produktu powinny być bardziej starannie dobierane.

Źródło: Fraunhofer Institute