a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjnedo ścian i elewacjiEtykieta emisji farb we wnętrzach

Etykieta emisji farb we wnętrzach

Od dnia pierwszego stycznia 2012 roku, producenci we Francji muszą zamieszczać na wszystkich nowych farbach informacje o poziomie emisji lotnych związków organicznych. Specjalna etykieta ("émissions dans l’air intérieur"), pozwoli konsumentom na łatwe rozpoznanie, z jakim produktem mamy do czynienia. Według podobnego schematu jak na etykiecie energetycznej, tutaj podane są litery od A+ (emisja znikoma lub jej brak), aż do C (wysoka emisja).

10 lotnych składników branych jest pod uwagę podczas badania produktu, a są to kolejno: formaldehyd, aldehyd octowy, toluen, tetrachloroetylen, ksylen, 1,2,4-trimetylobenzen, 1,4-dichlorobenzen, etylobenzen, 2-butoxyetanol oraz styrène.
Wynik badań determinuje końcową klasę produktu.
Wprowadzona zasada dotyczy nie tylko farb, ale również innych elementów mających wpływ na jakość powietrza we wnętrzach takich jak: podłogi, środki czystości, meble, okna a nawet zapachowe świeczki. Od stycznia 2012 roku etykiety wymagane są na wszystkich nowych, wprowadzanych do obiegu produktach  objętych programem, a do końca września 2013 roku na wszystkich dostępnych na rynku.  Wszystko to w ramach narodowego programu poprawy zdrowia. Jak wyliczono we Francji, człowiek spędza średnio 80% czasu w pomieszczeniach zamkniętych (dom, biuro, szkoła), a szacowany wpływ niskiej jakości powietrza na zdrowie wycenia się na kwotę pomiędzy 10 a 40 miliardów euro.

źródło i fotografie: www.respirez-mieux.gouv.fr