a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweDofinansowanie na doktoraty z nanotechnologii

Dofinansowanie na doktoraty z nanotechnologii

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie otrzymał duże dofinansowanie na otwarcie międzynarodowych studiów doktoranckich z dziedziny nanomateriałów.

nanotechnologia dofinansowanie doktoraty Instytut Chemii Fizycznej PAN

Fot. Luciana Christante / Foter.com / CC BY-NC-ND

Wysokość dofinansowania to ponad 2 mln €. Środki pochodzą z programu grantów Marii Skłodowskiej-Curie COFUND w Horyzoncie 2020. Dzięki nim zrealizowany zostanie projekt NaMeS (Interdisciplinary NAnoscience School: from phenoMEnology to applicationS) – uruchomione zostaną studia doktoranckie, na które przyjętych zostanie dwudziestu dwóch młodych naukowców.

Będą oni badać zjawiska zachodzące w nanoskali, a zdobyta w ten sposób wiedza posłuży im do praktycznego wykorzystania nanomateriałów w takich dziedzinach jak przemysł, medycyna czy ochrona środowiska. Jak podała koordynatorka programu Maria Skłodowska-Curie w Polsce, Anna Wiśniewska, przewiduje się, że opracowane w ramach programu NaMeS rozwiązania będą mieć duży potencjał komercjalizacyjny.

Źródło: PAN