a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneCzłonkowie PZPFiK spotkali się na Walnym Zgromadzeniu

Członkowie PZPFiK spotkali się na Walnym Zgromadzeniu

19 czerwca w Hotelu Marriott w Warszawie odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie członków Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów. Przedstawiciele firm członkowskich spotkali się, by omówić bieżącą sytuację branży oraz zatwierdzić strategię działań Związku na kolejne lata. Gościem specjalnym seminarium był Wicepremier dr Janusz Steinhoff, który odpowiadał na pytania Wojciecha Szeląga z Polsat News.

Walne Zgromadzenie PZPFiK 2018

Fot. arch. PZPFiK

Walne Zgromadzenie PZPFiK tradycyjnie już rozpoczęło się częścią seminaryjną. Jej główną atrakcją była dyskusja panelowa z udziałem dra Janusza Steinhoffa, eksperta ekonomicznego, Wicepremiera i Ministra Gospodarki w rządzie Jerzego Buzka, oraz Wojciecha Szeląga, gospodarza programów ekonomicznych w telewizji Polsat. Tematem dyskusji była sytuacja przedsiębiorstw w Polsce w obliczu polityki rządu oraz zmieniających się uwarunkowań makroekonomicznych.

W części drugiej seminarium goście mogli dowiedzieć się więcej o znaczeniu transparentności finansowej i due diligence w kontekście wzrastających kontroli podatkowych oraz budowania strategii CSR-owych. Prezentację na ten temat wygłosił Marcin Zawadzki z firmy PwC.

W trakcie części formalnej zgromadzenia podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu 2017, oraz zatwierdzenia budżetu na rok 2018. Wśród uchwał znalazły się też te usprawniające funkcjonowanie PZPFiK. Do Związku należy już ponad 30 firm. Osiąganie konsensusu przy wieloaspektowych projektach i czasami sprzecznych interesach firm nie jest łatwe. Wprowadzone zmiany pozwolą na szybsze i skuteczniejsze podejmowanie decyzji – mówi Bartłomiej Ślązak, dyrektor zarządzający Związku.

Część formalna to także sprawozdanie z aktywności Związku z ostatnich dwunastu miesięcy oraz przedstawienie planów na kolejny rok. Dyrektor przedstawił podsumowanie działań oraz wskazał kilka potencjalnych zagrożeń. Otoczenie legislacyjne bardzo szybko się zmienia. Dotyczy to zarówno ustawodawstwa unijnego, jak i polskiego. Stale monitorujemy prawo oraz media. Prowadzimy dialog z administracją państwową, która jest otwarta na nasze opinie, ale także i inicjatywy. Ilość spraw, którymi się obecnie zajmujemy jest znacząca. To tylko pokazuje, jak bardzo była potrzebna organizacja zrzeszająca branżę farb i klejów – dodaje Ślązak.

Walne Zgromadzenie PZPFiK zakończyło się przyjęciem wszystkich uchwał oraz akceptacją Członków związku co do planów na kolejny rok.