Rynek FarbJak przygotować powierzchnię do aplikacji farb epoksydowych (część 2)

Jak przygotować powierzchnię do aplikacji farb epoksydowych (część 2)

Jest to druga część artykułu. Pierwszą część można przeczytać tutaj.

W poprzedniej części tego artykułu skupiliśmy się na tym jak zabrać się do przygotowywania powierzchni oraz jakie narzędzia wybrać. Ta część dotyczyła będzie rodzajów pdłoży oraz ich przygotowania do malowania.

Jak przygotować do malowania aluminium?

Powierzchnie można przygotować czyszczeniem strumieniowo-ściernym:

Wszystkie spawy, ostre krawędzie, odpryski spawalnicze i inne zanieczyszczenia powierzchniowe powinny zostać poddane wstępnej obróbce. Tradycyjnie powierzchnię należy odtłuścić alkalicznym detergentem, który jest mieszany niemetalowymi szczotkami, a następnie spłukiwany przy użyciu czystej, świeżej wody. Następnie powierzchnię należy oczyścić strumieniowo-ściernie na sucho za pomocą atestowanego niemetalu. Wymagane są media ścierne do tworzenia ostrego i kanciastego profilu powierzchni. Wskazówka: profil powierzchni między 25-55 μm, klasa Fine do Medium G. Powinien zostać osiągnięty Ry5 (ISO 8503-2).

Czyszczenie maszynowe:

Podłoże powinno zostać poddane wstępnej obróbce w podobny sposób jak dla procesu piaskowania. Oczyszczoną powierzchnię należy następnie zeszlifować ręcznie lub maszynowo niemetalicznym materiałem ściernym lub włóknem wiązanym maszynowo albo ręcznie, korzystając z gąbki ściernej, aby usunąć wszelki środek do polerowania powierzchni i nadać powierzchni wzór zadrapania. Uwaga: nie należy wykonywać powyższych czynności, używając szybkoobrotowych szlifierek rotacyjnych.

Stal nierdzewna – jak przygotować?

Czyszczenie strumieniowo-ścierne:

Podłoże należy przygotować zgodnie z zasadami obróbki wstępnej, a następnie spłukać czystą świeżą wodą i suchym strumieniem ściernym. Czyścimy powierzchnię w celu uzyskania ostrego i kanciastego profilu przy użyciu zatwierdzonych niemetalicznych środków ściernych. Profil powierzchni powinien być w przedziale pomiędzy 45-75 µm, należy osiągnąć gatunek Fine do Medium, Ry5 (ISO 8503-2).

 

Czyszczenie maszynowe:

W tym przypadku stosujemy podobne zasady jak dla podłoża aluminiowego.

O czym warto pamiętać, przygotowując podłoże betonowe?

Beton powinien mieć co najmniej 28 dni! Nałożenie powłoki przed tym czasem znacznie zwiększy możliwość odklejenia się farby od podłoża. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić wilgotność betonu w miejscu nakładania powłoki. Ta nie powinna przekraczać 5%.

 

Podłoża betonowe powinny być przygotowane mechanicznie.

Za powierzchnię czystą uznajemy taką, która jest wolna od olejów, smarów, kurzu, brudu, chemikaliów, luźnych powłok, związków utwardzających, olejów zapobiegających tworzeniu się kształtów oraz utwardzaczy.

Dźwięk — Beton z uszkodzonymi obszarami (puste przestrzenie, puste miejsca i krucha powierzchnia) może wymagać usunięcia, wymiany lub naprawy materiałami kompatybilnymi z wybranym systemem malarskim.

Suchość — ważne jest, aby zapewnić podłożu suchość, ponieważ większość powłok wymaga suchej powierzchni dla właściwej przyczepności. Wilgoć zawarta w betonie, która przemieszcza się w kierunku powierzchni przez pory betonu może uniemożliwić odpowiednią przyczepność powłoki. W miejscach, gdzie beton został zanieczyszczony olejami, zalecamy czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho zgodnie z normą SSPC-SP 13 / NACE nr 6. Do usunięcia tych zanieczyszczeń można stosować smary lub paliwa, emulgujące w wodzie środki odtłuszczająco-czyszczące. Zanim użyjemy środka czyszczącego,  pamiętajmy aby wybrać tylko taki obszar, który można całkowicie zmyć po odtłuszczeniu. Do usunięcia zanieczyszczeń można zastosować także mycie wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem. Jednak przed nałożeniem powłoki należy upewnić się, że beton jest suchy. Powierzchnię można również zeszlifować diamentem, aby usunąć wszelkie mleczko cementowe i odsłonić agregaty.

 

Powierzchnie malowane.

Jeśli na powierzchni znajduje się już powłoka, w pierwszej kolejności należy sprawdzić w karcie danych technicznych i instrukcji aplikacji produktów możliwość nałożenia nowej farby oraz podane tam odstępy między nakładaniem powłok – zarówno minimalne, jak i maksymalne.

Przygotowanie powierzchni przez mycie wodą pod wysokim ciśnieniem jest zgodne z normą ISO 8501-4, także dla podłoży uprzednio pokrytych pełnym systemem powłokowym (powierzchnia istniejącej powłoki DC: A, B, C) lub gruntem czasowej ochrony (powierzchnia DP I i DP Z).

Przed rozważeniem czyszczenia strumieniem wody ważne jest, aby upewnić się, że aplikowany system malarski jest zgodny z obecnym już na powierzchni systemem powłok. Czyszczenie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem nie usuwa zgorzeliny walcowniczej ani nie nadaje powierzchni chropowatości

i jest użyteczne tylko na powierzchniach o początkowej szorstkości odpowiedniej dla następnej warstwy.

 

Malowanie podkładów.

Podkłady warsztatowe są akceptowane jako tymczasowe zabezpieczenie blach i profili stalowych. Należy się jednak zapoznać z arkuszem danych technicznych dla akceptowanych typów ogólnych. Niektóre normy wymagają wcześniejszego zatwierdzenia gruntu czasowej ochrony jako części kompletnego systemu. W takich przypadkach najlepiej skontaktować się z najbliższym biurem firmy Jotun, aby uzyskać informacje o zgodności konkretnego systemu.

Przed przemalowaniem podkład musi być całkowicie utwardzony, czysty, odkurzony, suchy i nieuszkodzony. Nieorganiczne grunty czasowej ochrony cynku muszą być wolne od cynku i soli cynkowej  (biała rdza). Skorodowane i uszkodzone miejsca należy oczyścić strumieniowo-ściernie do minimum Sa 1 (ISO 8501-1).

 

 

Przygotowanie powierzchni przed malowaniem to istotny element prac malarskich. W dużej mierze od dokładności tego procesu zależą późniejsze efekty. Mamy nadzieję, że udało nam się Ci pomóc, a poruszone informacje będą użyteczne.

Jeżeli Ty lub Twój personel chcecie dowiedzieć się więcej na temat: farb, przygotowania powierzchni, ochrony przed korozją, przeglądów powłok aplikacji lub innych tematów, które mają wpływ na cykle życia systemów malarskich, zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń Jotun Polska. Jeżeli masz pytania, skontaktuj się lokalnym oddziałem firmy Jotun.