a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłowedo tworzyw sztucznych8 miliardów dolarów z branży medycznej do podziału…

8 miliardów dolarów z branży medycznej do podziału…

Jak przewiduje BCC Research w swoim raporcie z maja 2012 roku, światowy przemysł farb na narzędzia medyczne w ciągu najbliższych pięciu lat zwiększy swoją wartość do 8 miliardów dolarów.

fot. gesinek (rgbstock.com)

Raport BCC Research dotyczący farb na urządzenia medyczne został po raz pierwszy opublikowany w 2006 roku. Dwa lata później pojawiło się jego pierwsze wznowienie, w maju tego roku zaś – kolejne. Opisuje ono osiem podstawowych technologii malarskich i metod obróbki powierzchni stosowanych na narzędzia medyczne wykorzystywane w dziewiętnastu różnych dziedzinach medycyny. Ponadto prognozuje rozwój rynku farb do zastosowania w medycynie w latach 2012-2017.

Czemu twórcy raportu zdecydowali się na jego uaktualnienie? Od roku 2006 rynek farb do urządzeń medycznych miał swoje wzloty i upadki, spowodowane zarówno zawirowaniami w obrębie samego przemysłu farb oraz służby zdrowia, jak i czynnikami zewnętrznymi. Zmalało również tempo rozwoju technologii, który to rozwój, jeszcze kilka lat temu bardzo dynamiczny, był silnikiem przemysłu farbiarskiego. Obecnie uwaga skupiona jest nie na opracowywaniu nowych powłok, lecz na poprawianiu funkcjonalności starych, stosowanych do tej pory. Inne warte zanotowania zjawiska to zaostrzenie regulacji związanych z ochroną środowiska oraz kwestia sprawdzania jakości produktów, która stała się w tym roku tematem dyskusji w Stanach Zjednoczonych. Institute of Medicine (IOM), organizacja będąca najważniejszym w USA niezależnym autorytetem w zakresie technologii medycznych, na początku tego roku zaapelowała do FDA (Food and Drug Administration – Agencja ds. Żywności i Leków) o całkowitą reorganizację regulacji związanych z wejściem nowych produktów na rynek. Ze względu na te ważne przemiany BCC postanowiło po raz kolejny podsumować sytuację na rynku farb na urządzenia medyczne i na tej podstawie przewidzieć, co przyniesie kolejnych pięć lat.

Raport powinien zainteresować zarówno wytwórców farb i zakładów zajmujących się obróbką powierzchni, jak i producentów sprzętu medycznego i pracowników służby zdrowia, którzy kształtują zapotrzebowanie na tym rynku. Kwestie poruszane w dokumencie dotyczą także dostawców materiałów na powłoki (stopów metali, polimerów, ceramiki), wytwórców środków chemicznych i leków, które można włączyć w skład pokryć, źródeł energii, a także importerów sprzętu medycznego i farb do malowania tego typu urządzeń. Na pewno również dane zebrane w raporcie okażą się ciekawe dla analityków polityki służby zdrowia oraz inwestorów, którzy wypatrują okazji do rozwoju na wciąż niestabilnym i zmieniającym się rynku farb do zastosowania w medycynie.

fot. dragonariaes (rgbstock.com)

Powłoki, których dotyczył raport, sklasyfikowano według ich najważniejszych właściwości fizykochemicznych. Podzielono je na stopy metali, ceramikę, powłoki kombinowane, absorbujące energię, emitujące energię, pokrycia mikro- i nano- oraz polimery ochronne. Jest to siedem spośród ośmiu technologii, na które zwrócono uwagę w raporcie. Ósma, zbiorcza, to technologie obróbki powierzchni (zdefiniowane jako procesy, które zmieniają powierzchnię obiektu, nie wzbogacając jej o żaden czynnik chemiczny czy fizyczny).

Dane zamieszczone w raporcie odnoszą się do rynku globalnego, który podzielony został na cztery wyszczególnione obszary – Stany Zjednoczone, Unia Europejska, inne rozwinięte kraje oraz reszta świata. Twórcy raportu korzystali z publicznie dostępnych danych oraz z udostępnionych im akt firm i organizacji, o których mowa w opracowaniu. Ponadto posiłkowali się danymi zamieszczonymi w innych tego typu raportach, sporządzanych przez środowiska lekarzy, chirurgów, administratorów szpitalnych oraz stowarzyszenia zawodowe i handlowe.

Szczegóły raportu:
data publikacji: maj 2012
ilość stron: 309
cena raportu: 3880 euro

źródło: reportlinker.com