a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneWalne Zgromadzenie PZPFiK – podsumowania i plany

Walne Zgromadzenie PZPFiK – podsumowania i plany

13 czerwca w Zebra Tower w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PZPFiK. Uczestnicy podsumowali rok 2018, zatwierdzili budżet na rok 2019 oraz przedyskutowali najważniejsze obecnie dla branży kwestie.

Walne Zgromadzenie PZPFiK

Fot. arch. PZPFiK

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów poprzedziła część seminaryjna. Prezentację ekspercką, która dotyczyła skutecznych form wsparcia przedsiębiorców w Polsce, wygłosił Grzegorz Kuś z firmy PwC.

Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat perspektyw rozwoju przedsiębiorstw w Polsce w kontekście polityki rządu oraz zmian geopolitycznych na świecie. Udział wzięli w niej ekonomista i poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Dariusz Rosati oraz Jarosław Gugała – gospodarz programów publicystycznych.

Walne Zgromadzenie PZPFiK

Fot. arch. PZPFiK

Podsumowania, podsumowania

Częścią Walnego Zgromadzenia było sprawozdanie finansowe oraz z działalności za rok 2018. Podjęto uchwały dotyczące budżetu za rok 2018, zatwierdzenia budżetu na rok 2019 oraz upoważnienia Zarządu w zakresie rozważenia podwyższenia wysokości składek od roku 2020.

Podsumowano także działalność PZPFiK w minionych latach, podkreślając ważne punkty historii Związku, takie jak nawiązanie współpracy z CEPE i FEICA, uruchomienie panelu sprzedaży GFK dla sektora farb, a także udział w procesie legislacji – dotyczącym bieli tytanowej na poziomie unijnym oraz nieuzasadnionego certyfikowania wyrobów budowlanych na poziomie krajowym.

Walne Zgromadzenie PZPFiK

Od lewej: Bartłomiej Ślązak, Dariusz Rosati, Jarosław Gugała, Piotr Dąbrowski. Fot. arch. PZPFiK

Sprawy aktualne i plany na przyszłość

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia dyskutowali o wielu kwestiach istotnych obecnie dla branży farb, także ze względu na obowiązujące lub planowane przepisy. Mowa była m.in. o biocydach, mikroplastikach, rozszerzonej odpowiedzialności producenta i GOZ. Wreszcie – rozmawiano również o efektach promocji branży przez PZPFiK w mediach oraz kształtowaniu wizerunku Związku i towarzyszących temu wyzwaniach.

Na zakończenie zdefiniowano cele na nadchodzące lata. Do najważniejszych należy ciągłe aktywne działanie na rzecz producentów oraz pozyskiwanie nowych członków, głównie z branży lakierów samochodowych, tuszów drukarskich i farb antykorozyjnych.