a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneParlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego

Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego

30 listopada odbyło się inauguracyjne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego. Zespół powstał, aby stymulować rozwój polskiej branży chemicznej i promować innowacyjność.

Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego

Fot. Kancelaria Sejmu / PIPC

Cele Zespołu mają być realizowane m.in. poprzez stworzenie warunków do implementacji najlepszych praktyk biznesowych zagranicznych firm, a także ułatwienie inwestycji polskiego przemysłu chemicznego na rynku światowym. Zespół dbał będzie również o skoordynowanie działań legislacyjnych z rozwojem branży, a poprzez konsultacje z polskimi i zagranicznymi organizacjami branżowymi pomoże rozwiązać problemy rodzimego przemysłu chemicznego.

Powołany zespół składa się z 14 członków. W trakcie pierwszego posiedzenia wybrano jego prezydium – fotel przewodniczącego objął Piotr Cieśliński, zaś funkcje wiceprzewodniczących pełnić będą Sylwester Chruszcz, Jolanta Hibner, Kazimierz Matuszny, Paweł Pudłowski oraz Krzysztof Paszyk. Prócz tego powołano dwóch ekspertów: dr inż. Tomasza Zielińskiego (prezesa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego) oraz Tomoho Umedę (wieloletniego doradcę dla przemysłu chemicznego).

Pierwsze posiedzenie miało charakter organizacyjny, oprócz wyboru zarządu skupiono się na wytyczeniu celów Zespołu i opracowano wstępny program działania. Zespół spotka się ponownie w pierwszej połowie stycznia 2017.

Źródło: PIPC