a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneKryzys na rynku surowców – skutki dla budownictwa

Kryzys na rynku surowców – skutki dla budownictwa

Od początku bieżącego roku sukcesywnie drożeją surowce stosowane do produkcji chemii budowlanej. Jest to spowodowane ich ograniczoną dostępnością, której przyczyną są z kolei problemy w fabrykach o zasięgu globalnym i rosnący popyt na półprodukty. Skutki odczują nie tylko producenci chemii budowlanej, zmuszeni do podnoszenia cen, lecz w efekcie także cała branża budowlana. Prognozy mówią o utrzymaniu się tendencji wzrostowej przynajmniej do końca roku.

kryzys rynek surowców budownictwo

Czarne chmury nad branżą budowlaną? Fot. cocoparisienne / pixabay.com

Od stycznia 2017 r. nastąpił radykalny wzrost cen surowców – średnio o 10-22%. Większe wzrosty cen można było zaobserwować w II kwartale 2017 r. Zjawisko przybiera na sile i wiadomo już, że nie jest to tylko chwilowe wahanie cen na rynkach międzynarodowych.

Skutki gwałtownego skoku cen surowców odczują nie tylko producenci chemii budowlanej, lecz cała branża budowlana i deweloperska. W konsekwencji może to dotknąć także nabywców mieszkań i osoby planujące remont. Decyzja producentów o korektach cen zależy od wielu czynników, m.in. podpisanych kontraktów z dostawcami surowców i własnych stanów magazynowych, dlatego jeszcze nie wszystkie firmy w Polsce zdecydowały się na podwyżki. Według szacunków producentów chemii budowlanej, jest to jednak kwestia 2-3 miesięcy. Korektę cen w czerwcu wprowadził Den Braven, w najbliższym czasie zapowiada je też Selena (od 1 lipca br.). Zjawisko komentuje p.o. Dyrektora Zarządzającego Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów, Bartłomiej Ślązak:

W związku z zaistniałą sytuacją na rynkach międzynarodowych znaczna część producentów chemii, działających w Polsce, będzie zmuszona podnieść ceny w większości grup produktowych. W miarę możliwości zakłady starają się amortyzować część kosztów lub podejmują inne działania, które mają na celu zminimalizowanie efektu wzrostu cen surowców, tak aby nie były one mocno odczuwalne przez ich kontrahentów. Kluczowa jest jednak jakość oferowanych produktów, dlatego w pewnym momencie regulacja cen może okazać się konieczna. Zależy nam zatem, żeby zjawiska i sytuacje na światowym rynku surowców, które wpływają na podwyżki cen, były jak najbardziej zrozumiałe dla klientów producentów chemii.

Znaczące podwyżki cen chemii budowlanej spowodowane są przede wszystkim zmniejszoną podażą surowców wykorzystywanych w produkcji, połączoną z rosnącym popytem na półprodukty, m.in. ze strony przemysłu motoryzacyjnego. Na rynku drożeją surowce wykorzystywane do produkcji pianek, klejów, uszczelniaczy i opakowań, m.in. izocyjanianu MDI stosowanego do produkcji produktów poliuretanowych, w tym pian jednokomponentowych; SBS, kauczuku chloroprenowego, kalafonii, rozpuszczalnika MEK, benzenu – składników klejów; polietylenu oraz stali do produkcji opakowań.

kryzys rynek surowców budownictwo

Wzrost cen MDI. Fot. arch. PZPFiK

Zmniejszona dostępność surowców lub ich brak są wynikiem nieprzewidzianych zdarzeń, które nastąpiły w kluczowych dla światowej produkcji fabrykach: eksplozji zakładu Wanhua Chemical w Chinach, wybuchu jednostki BASF w Niemczech (Ludwigshafen), wstrzymania części produkcji przez Covestro (3 fabryki w samej Europie), ograniczenia działalności przez DOW Chemical (w tym zaprzestanie wytwarzania niektórych surowców), zamknięcia wybranych linii produkcyjnych przez Momentive czy nieplanowanych zatrzymań produkcji w zakładach należących do Huntsman w Holandii i BorsodChem na Węgrzech.

Ceny surowców wzrastają średnio o kilkanaście procent, są jednak składniki, które znacząco zawyżają ten odsetek. Np. wspomniany wcześniej izocyjanian MDI – prawie 30%, SBS, dla którego wahania cen od początku roku wynosiły od 40 do 50% lub rozpuszczalnik MEK ze średnim wahaniem 61% (oba surowce to składniki klejów rozpuszczalnikowych). Ceny asfaltów do produkcji membran w hydroizolacjach bitumicznych również wzrosły o 40-50%.

Przewiduje się, że w związku z wahaniami cen surowców same opakowania zdrożeją w tym roku o 5–11%, zależnie od segmentu produktowego. Producenci przewidują, że uspokojenie cen surowców do produkcji pian poliuretanowych nastąpi w czwartym kwartale roku. W przypadku innych surowców, szczególnie do produkcji klejów i opakowań, do końca 2017 r. należy spodziewać się ciągłych i znaczących podwyżek. Braki magazynowe w Europie na pewno spowodują wzrost zainteresowania importem, szczególnie z Azji.

Źródło: PZPFiK