Rynek FarbCyfryzacja kolorów

Cyfryzacja kolorów

Historia samochodów widziała już wiele kolorów. Nie znasz ich nazw, ale widzisz je wszędzie: kryształowy czerwony, głęboki czarny, waniliowy, kanarkowy i jeszcze ten biały. O! Bielszy niż ten biały, który ostatnio widziałem. Ładny. Chyba perłowy. Chyba bielszy. Nie wiem. By właściwie określić barwę koloru nie wystarczy już spojrzenie, zrobienie zdjęcia, wybranie czegoś podobnego co już znamy. W zapewnianiu jakości pomiar barwy i spektrofotometria są niezbędne do określenia spójności i dokładności koloru produktu, niezależnie od tego, czy pomiar ten dotyczy przemysłu, tekstyliów i motoryzacji, czy też szerokiej gamy wariantów produkcji żywności, farmaceutyków, tworzyw sztucznych i produkcji chemicznej.

Proces kwantyfikacji (cyfryzacji) koloru jest złożony, ale również obiektywny i wymierny, przyczyniając się do przyszłości, w której precyzja będzie stale doskonalona, cyfrowy obieg dokumentów będzie płynnie zintegrowany, a bezpieczne, niezawodne produkty pozostaną priorytetem numer jeden.

Jak postrzegamy pomiar koloru dzisiaj i w przyszłości?

Kolor można postrzegać jako użycie instrumentu, spektrofotometru, aby zapewnić obiektywny opis koloru w stworzonych przez nas warunkach. Te obiektywne opisy można następnie wykorzystać do kontroli jakości – porównania koloru jednej próbki z kolorem, który chcemy osiągnąć bez martwienia się o różnice w postrzeganiu ludzkiego koloru. W innych przypadkach, obiektywny opis koloru jest stosowany do formułowania receptur w celu odtworzenia określonego koloru, a także poprawiania go bazując na wykorzystywanych już składnikach.

Pomiar kolorów jest aspektem zapewnienia jakości i kontroli jakości, wykorzystywanym do wykrywania określonych parametrów każdego z użytych pigmentów. Celem jest ilościowe określanie koloru produktu w przestrzeni barwnej oraz do porównywania lakierów wg. znanego standardu (CIELab) dla celów dE (tzw. delta E), który określa jak blisko naszego wyznaczonego koloru jesteśmy i co więcej możemy z nim zrobić.

W chwili obecnej najważniejszym jest stworzenie bazy danych, posiadającej niezbędne pomiary, dzięki którym jesteśmy w stanie porównywać ze sobą kolory. Im niższa dE, tym bliżej jesteśmy celu. Można przyjąć, że standardowy obserwator zauważa różnicę barw następująco:

 

  • 0 < dE < 1 – nie zauważa różnicy,
  • 1 < dE < 2 – zauważa różnicę jedynie doświadczony obserwator,
  • 1 < dE < 2 – zauważa różnicę jedynie doświadczony obserwator,
  • 3,5 < dE < 5 – zauważa wyraźną różnicę barw,
  • 5 < dE – obserwator odnosi wrażenie dwóch różnych barw.

 

Jest to szczególnie ważne, gdy dwa elementy tego samego koloru są ze sobą połączone, tworzą harmonie kolorów, osiągając estetyczne intencje projektanta. Jeśli boczne lusterko lub zderzak samochodu nie pasuje do zewnętrznej części pojazdu, działa nasza podświadomość, uważamy te elementy za wadliwe, a nie w harmonii kolorów. I tu dochodzimy do następnego tematu…

Dlaczego pomiar kolorów jest ważny?

Kontrola i pomiary kolorów są ważnym elementem inicjatywy firmy w zakresie jakości z kilku powodów. W przypadku niektórych branż, takich jak żywność i napoje, kolor sprzedaje produkt, od samego produktu do opakowania zawierającego produkt. Nie inaczej jest z branżą motoryzacyjną.

Harmonia kolorów jest jednym z głównych czynników wpływających na postrzeganie jakości przez konsumenta. Jak odkryto na podstawie badań przeprowadzonych przez Seoul International Color Expo w 2004 r., kolor i wygląd stanowią jeden z najważniejszych czynników w procesie decyzyjnym konsumenta.

Gdzie zmierza pomiar kolorów?

Proces ten zmierza do ekscytującego nowego świata „technologii automatyzacji procesów kolorystycznych”, w którym to za pomocą spektrofotometru jesteśmy w stanie precyzyjnie określić parametry barwne lakieru. Proces poprawiania koloru w lakiernictwie renowacyjnym tradycyjnymi metodami zajmuje bardzo dużo czasu. Dobarwianie lakierów, natryski próbne po czym kolejne korekty receptur i natryski próbne zajmują bardzo dużo czasu i mogą być mało precyzyjne. Dzięki narzędziom jakie dostarcza nam rynek optymalizacja procesu jest znacząca i w dłuższej perspektywie zaoszczędza na czasie i pieniądzach. Produkty takie jak spektrofotometry z możliwością automatycznej korekty receptur (np. spektrofotometr marki Profix), pozwala nam w wymierny sposób skrócić czas pracy. Urządzenie nigdy nie zastąpi jednak doświadczenia kolorysty, automatyczna korekcja receptur odbywa się w zakresie istniejących komponentów danej receptury.

Wdrażane technologie automatyzacji procesów kolorystycznych w rozwiązaniach systemów doboru kolorów marki Profix, dostarczają dane o kolorze w czasie rzeczywistym za pomocą programu recepturowego oraz aplikacji Cloud. Umożliwia to nadzór nad procesem, kontrolą jakościową i ilościową składników, dokładnego przeszukiwania bazy danych oraz intuicyjnego oprogramowania do spektrofotometrów.

 

img_1005_1

Kolorysta odczytujący pomiar koloru ze spektrofotometru

Wszystkie pomiary próbek pigmentów są wykonywane w laboratorium przy użyciu spektrofotometrów najnowocześniejszych, które umożliwiają pomiar odbitego lub transmitowanego koloru próbki. Pomiary na takim urządzeniu zapewniają najwyższą jakość odtworzenia podobnego procesu u klienta na innych modelach spektrofotometrów. Dzięki postępowi technologicznemu, który umożliwia projektowanie i wytwarzanie mniejszych urządzeń i zajmuje mniej miejsca na linii produkcyjnej, przystosowany do pracy został wspomniany już spektrofotometr Profix, który nie wymaga specjalnego okrycia do zamknięcia oświetlenia otoczenia, zapewnia lepsze funkcje, wydajność i jest bardziej opłacalny niż inne rozwiązania dostępne na rynku. Korzyści obejmują poprawę wydajności, zmniejszenie błędów operatora, a także obniżenie kosztów jakości – resztek pigmentów i koszty obsługi klienta związane z wadliwym produktem.

Jak zmieniają się cele?

W przeszłości cel pomiaru barwy był wąski, przede wszystkim zrozumienie właściwości kolorów konkretnej próbki lub produktu i jego różnicy w porównaniu ze standardem.

Dziś chodzi o zrozumienie procesu, aby mógł zostać ulepszony. Możliwość gromadzenia danych w wielu punktach w całym przepływie pracy i udostępniania danych w organizacji lub łańcuchu dostaw, w których można na niej działać, ma kluczowe znaczenie w pomaganiu firmom w usprawnianiu procesów, obniżaniu kosztów operacyjnych, poprawianiu wydajności i ulepszaniu sieci klientów.

Dziś instrumenty do pomiaru koloru wykorzystujące nowoczesne technologie, takie jak Wi-Fi i Bluetooth do zdalnego przesyłania danych oraz które umożliwiają bezproblemową integrację w środowisku cyfrowego przepływu pracy użytkownika z dostępem do programu recepturowego. Produkty spełniające te potrzeby będą dobrze akceptowane i będą wyznaczać nowe trendy w przyszłości.