a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweSuperhydrofobowe lotniska nie boją się zimy

Superhydrofobowe lotniska nie boją się zimy

Są miejsca, gdzie lód i śnieg są szczególnym problemem – do takich należą lotniska. Dlatego też naukowcy z Iowa State University pracują nad kilkoma technologiami, które pozwolą w prosty sposób pozbyć się lodu z pasów startowych i chodników.

superhydrofobowe lotniska

Fot. Anirudh Koul / Foter.com / CC BY-NC

A technologie są konkretnie trzy – powłoki superhydrofobowe, beton przewodzący prąd elektryczny oraz chodniki z podgrzewaniem wodnym. Nad ich wdrożeniem pracuje 19-osobowa grupa badawcza na czele z profesorem Halilem Ceylanem. Szef zespołu podkreśla, że techniki te byłyby praktyczną alternatywą dla ogromnych ilości soli do odladzania, a także pozwoliłyby uniknąć kosztownego, energochłonnego i nieekologicznego usuwania ścieków powstałych po stopieniu lodu.

Trzy sposoby walki z lodem

Pierwsze z rozwijanych rozwiązań korzysta ze zdobyczy nanotechnologii. Naukowcy natryskują na powierzchnie próbek materiałów chodnikowych różne rodzaje nanomateriałów (m.in. teflon) i testują ich możliwości w roli powłoki antyoblodzeniowej. Idea polega na tym, że do powierzchni superhydrofobowych nie przywiera lód i śnieg, a oczyszczenie ich po zamieciach przy pomocy pługów byłoby dużo łatwiejsze.

Drugi pomysł to przewodzące dodatki – włókna węglowe i proszki. Jeśli włączymy je w skład materiału chodnikowego i przyłożymy do niego napięcie, szybko rozgrzewa się on na tyle, aby stopić lód i śnieg na powierzchni. Obecnie grupa stara się otrzymać formułę o optymalnej przewodności, obrabialności i wytrzymałości, a przy tym niedrogą i w pełni bezpieczną.

Trzecia zaproponowana technika to wylewanie betonu wokół miedzianych rur, aby uzyskać płyty z podgrzewaniem wodnym. Dzięki gorącej cieczy krążącej w rurach chodnik nagrzewałby się, co zapobiegałoby tworzeniu się skorupy z lodu i śniegu.

superhydrofobowe lotniska

Fot. The Freelens / Foter.com / CC-BY-ND

Czas na badania terenowe

Choć wszystkie technologie póki co wyglądają obiecująco, przed badaczami stoi jeszcze sporo wyzwań. Największym z nich jest zbudowanie systemów odpowiednio dużych, a przy tym efektywnych. Potrzebne są również badania terenowe na dużą skalę.

Z tym akurat nie powinno być problemu – zainteresowanie opracowywanymi przez grupę profesora Ceylana rozwiązaniami wyraziło już kilka lotnisk. Pierwszeństwo będą miały małe porty lotnictwa ogólnego, które, pozbawione odpowiedniej obsługi i sprzętu, najczęściej w ciągu zimy muszą zawiesić działalność. Lód i śnieg są więc dla nich kwestią „być albo nie być”.

Źródło: paintsquare.com