a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbBez kategoriiRekordowe IV Europejskie Forum ETICS w Warszawie

Rekordowe IV Europejskie Forum ETICS w Warszawie

270 – taką rekordową liczbę uczestników zanotowano na IV Europejskim Forum ETICS, które odbyło się 5 października 2017 r. w Warszawie. Konferencja, będąca jednym z najważniejszych tegorocznych wydarzeń branży budowlanej w Polsce, przyciągnęła gości z Europy, Chin, Japonii i Stanów Zjednoczonych.

IV Europejskie Forum ETICS

Fot. arch. SSO

Warszawska debata pokazała, jak wielkie jest znaczenie ociepleń budynków, technologii wysoce energooszczędnej, dla mikro- i makrogospodarki, a także dla zrównoważonego rozwoju i ekologii. Współorganizatorem i gospodarzem Forum było polskie Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), we współpracy z European Association for ETICS (EAE), organizacją reprezentującą europejską branżę ociepleń. Jak stwierdził jej dyrektor zarządzający, Ralf Pasker:

Muzeum POLIN w Warszawie, zapierające dech w piersiach swą nowoczesną architekturą, okazało się idealnym miejscem dla naszego IV Europejskiego Forum ETICS. W wydarzeniu wzięła udział rekordowa liczba 270 uczestników z 24 krajów, w tym mówcy z 11 krajów. Liczne pozytywne komentarze dowodzą, że Forum ETICS ugruntowało swą pozycję jako czołowa platforma informacyjna dla naszej branży. Specjalne podziękowania kierujemy do kolegów z SSO za doskonałą współpracę przy organizacji konferencji.

IV Europejskie Forum ETICS w Warszawie odbyło się w roku jubileuszu 60-lecia systemów ociepleń, od lat powszechnie stosowanej metody ociepleń ścian zewnętrznych budynków. Według szacunków European Association for ETICS, w Europie ocieplono już ponad 2 miliardy metrów kwadratowych ścian. Obecnie co roku ociepla się kolejne ok. 250 mln m² powierzchni. Jak mówi jednak Paula Brandmeyer z niemieckiej organizacji ekologicznej Deutsche Umwelthilfe:

To wciąż niewystarczające tempo dla osiągnięcia unijnych celów w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków. Możliwe jest to jedynie przy istotnym zwiększeniu tempa renowacji energetycznej zasobów budowlanych, z obecnego 1 procenta do 3 procent rocznie. 40 procent energii w Unii Europejskiej konsumują budynki, odpowiedzialne też za 36 procent emisji gazów cieplarnianych.

IV Europejskie Forum ETICS

Paula Brandmeyer. Fot. arch. SSO

W ocenie EAE, 40% z około 210 mln budynków w Europie pochodzi sprzed 1960 roku, a 90 procent – sprzed roku 1990. Renowacji należy poddać nawet 110 mln obiektów. W 2015 roku wartość rynku renowacji energetycznej w UE określano na 109 mld euro, a związaną z nim liczbę miejsc pracy na niemal 883 tysięcy.

Polska, z 40 mln m2 ocieplonych elewacji w skali roku, zajmuje na europejskim rynku ociepleń drugie miejsce, za Turcją i przed Niemcami (do niedawna bezkonkurencyjnym liderem). Jak wskazał prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń Jacek Michalak, staliśmy się europejskim gigantem mimo że systemy ociepleń pojawiły się powszechnie na krajowych budowach dopiero w latach 90. – Dowodem naszej pozycji jest też liczba prawie 1000 wydanych aprobat i ocen technicznych dopuszczających systemy ETICS do obrotu – dodał szef SSO.

Uczestnicy Forum z uwagą wysłuchali m.in. wystąpienia Anity Oleksiak, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Minister Oleksiak zapewniła, że nadzór budowlany ma na uwadze bezpieczeństwo oraz jakość wszystkich wyrobów budowlanych dostępnych na rynku.

Wszystkim nam powinno zależeć na podnoszeniu jakości, ale nie osiągniemy tego wyłącznie poprzez kary i regulacje stricte prawne. Ważnym elementem jest promowanie dobrych praktyk, w szczególności wśród tych osób, które bezpośrednio pracują na budowach i bezpośrednio są odpowiedzialne za to, jaki wyrób będzie wbudowywany w dany obiekt, ale również wśród producentów, sprzedawców i, przede wszystkim, konsumentów. Konsumenci powinni wiedzieć, co chcą kupić, gdzie mogą to kupić i mieć też pewność, że to, co kupią, będzie jak najwyższej jakości. Na tym nam bardzo zależy. Dlatego takie spotkania jak dzisiejsze są niezmiernie istotne

– stwierdziła szefowa GUNB. Dodała, że liczy na wymianę międzynarodowych doświadczeń oraz na dobrą współpracę w szerzeniu jakości i poprawy efektywności funkcjonowania krajowego rynku.

IV Europejskie Forum ETICS

Anita Oleksiak. Fot. arch. SSO

W programie Forum znalazły się również inne ważne i aktualne tematy. O stałym rozwoju i innowacyjności systemów ociepleń mówił prof. Andreas Holm z ośrodka badawczego FIW Monachium, upatrując ich przyszłość w wielofunkcyjności, materiałach izolacyjnych o coraz lepszych parametrach i w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Reprezentujący EAE Belg Gino Gailiaert opowiedział o liczonej na dziesiątki lat trwałości ocieplonych metodą ETICS elewacji – także na przykładzie ocieplonego w 1970 roku budynku z Polski. Dr Clemens Hecht z Austrii, kolejny przedstawiciel EAE, zaprezentował PolyStyrene Loop, pilotażowy projekt recyklingu stosowanego w systemach ociepleń styropianu, a w przyszłości także innych wyrobów termoizolacyjnych.

Robert Spang z niemieckiego Thinkstep AG omówił wpływ na środowisko pojedynczych wyrobów budowlanych jako elementu holistycznego podejścia do budownictwa zrównoważonego, wskazując konsekwencje braku europejskiej harmonizacji i akceptacji Deklaracji środowiskowych produktu (EPD). Przykład wybudowanego w Katowicach obiektu przyjaznego środowisku i efektywnego w eksploatacji podał Mirosław Czarnik z GPP Business Park – biurowiec Groeppert-Mayer uzyskał najwyższą certyfikację w BREEAM.

Lars Boström ze szwedzkiego instytutu RISE przenalizował raport na temat różnych krajowych procedur w zakresie testów pożarowych ETICS, postulując ujednolicenie metodologii badawczej w całej Unii Europejskiej. Obserwacje dotyczące trudności w opracowaniu europejskich zharmonizowanych norm badawczych dla wyrobów budowlanych przedstawił też Antonio Caballero Gonzalez z European Mortar Association.

Zabierająca głos w imieniu Europejskiej Federacji Przemysłu Budowlanego Sue Arundale podjęła się oceny projektowanych zmian w Dyrektywie o Charakterystyce Energetycznej Budynków (EPBD) z punktu widzenia wykonawcy, podkreślając konieczność pełnego zdefiniowania budownictwa niemal zero energetycznego. Seán Balfe z National Standards Authority w Irlandii streścił zasady realizowanego w tym kraju programu oceny wykonawców, promującego jakość wyrobów i prac ociepleniowych.

Prelegenci z Azji, Yang Xiwei z Chin i prof. Tatsuaki Tanaka z Japonii, scharakteryzowali tamtejsze rynki ociepleń, konkludując, że efektywność energetyczna i redukcja emisji gazów cieplarnianych to poważne zagadnienia o wymiarze globalnym.

IV Europejskie Forum ETICS

Prof. Tatsuaki Tanaka. Fot. arch. SSO

W finale IV Europejskiego Forum ETICS wybrzmiało hasło: „Systemy ETICS są niesamowite!”. Występujący z ramienia EAE Włoch Alessandro Siragusa pokazał techniczną i estetyczną różnorodność systemów ETICS, odpowiadającą potrzebom konsumentów. Zwrócił też uwagę na liczne funkcje ociepleń – począwszy od ochrony środowiska po zapewnienie komfortowych i zdrowych warunków życia w budynkach.

W prelekcji otwierającej Forum Paula Brandmeyer wyraźnie wykazała konieczność zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w czym pomagają systemy ociepleń budynków. Kolejni prelegenci odpowiedzieli „Tak” na jej pytanie, czy branża gotowa jest stawić czoła wyzwaniu. Udowodnili, że branża ETICS jest świadoma odpowiedzialności i podejmuje wiele starań, aby zapewnić rozwiązania odpowiednie dla gospodarki prawdziwie zrównoważonej i okrężnej

– podsumował wydarzenie dyrektor European Association for ETICS, Ralf Pasker. Z dalszymi informacjami na temat IV Europejskiego Forum ETICS w Warszawie zapoznać się można na stronie European Association for ETICS.

IV Europejskie Forum ETICS

Fot. arch. SSO