a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby dekoracyjneMiędzynarodowa konferencja ACT ‘16 w Sosnowcu

Międzynarodowa konferencja ACT ‘16 w Sosnowcu

W listopadzie specjaliści z branży farb i lakierów po raz kolejny spotkali się na konferencji Advances in Coatings Technology. Tegoroczna odsłona, ACT ‘16, jest już dwunastą z kolei edycją tego wydarzenia.

ACT '16 konferencjaXII Międzynarodowa Konferencja naukowo-techniczna ACT ‘16 – Advances in Coatings Technology (Postępy w Technologii Farb i Lakierów) odbyła się w dniach 8-10 listopada w Centrum Wystawienniczym Expo Silesia w Sosnowcu. Organizatorem wydarzenia był tradycyjne Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach.

Na konferencji wygłoszonych zostało 60 referatów. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z Polski, większość stanowili jednak goście zagraniczni, m.in. z Hiszpanii, Włoch, Niemiec, USA, Rosji, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Tematykę konferencji podzielić można na trzy główne obszary: nowe surowce do wyrobu lakierów, nowoczesne i przyjazne środowisku technologie oraz produkty do różnych zastosowań. W ramach pierwszego z nich mowa była o polimerach, pigmentach i wypełniaczach oraz środkach pomocniczych i modyfikatorach stosowanych do produkcji farb. Referaty z drugiego bloku dotyczyły farb wodorozcieńczalnych i proszkowych, nanotechnologii, powłok funkcjonalnych i sieciowania radiacyjnego. Trzeci zaś objął m.in. produkty antykorozyjne, budowlane, samochodowe i na drewno. Prócz tego poruszono kwestie sprzętu, zagadnień ekologicznych i prawnych oraz technik badawczych i pomiarowych.

Źródło: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników