Rynek FarbStandox korzysta z nowych technologii

Standox korzysta z nowych technologii

Misją marki Standox jest dostarczanie innowacyjnych systemów lakierniczych oraz pełnego doradztwa w zakresie technologii produktowej, procesów pracy i zarządzania lakiernią. Aby móc realizować swoje zobowiązania wobec partnerów, zespół Doradców Technicznych Standox stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w programach i warsztatach organizowanych przez Centralę Standox w Wuppertalu w Niemczech, a w swojej codziennej profesjonalnej pracy korzysta z najnowszych rozwiązań technologicznych. 

Jednym z nich jest aplikacja Standox Support Client (TeamViewer), za pomocą którego Doradcy Techniczni Standox są w stanie zdalnie udzielić wsparcia klientowi zawsze, gdy zachodzi taka potrzeba niezależnie od lokalizacji warsztatu oraz natychmiast – bez zbędnej zwłoki i konieczności pokonywania często nawet kilkuset kilometrów.

Za pomocą aplikacji Standox Support Client, Doradcy Techniczni Standox w przeciągu chwili nawiązują połączenie internetowe z komputerem lub serwerem klienta tak, jakby byli na miejscu i przed nim siedzieli. „Dzięki programowi możemy na odległość pomóc Klientowi w obsłudze oprogramowania Standowin, m.in.: w instalacji programu, doborze odpowiedniego koloru, obsłudze magazynu, a w przypadku problemów, natychmiast sprawdzić, co się dzieje. Ponadto, aplikacja pozwala na aktualizację cennika i generowanie raportów zużycia materiałów oraz ostatnio użytych receptur kolorystycznych”, powiedział Dariusz Niedźwiedź, Przedstawiciel Techniczny marki Standox.

Dzięki korzystaniu z aplikacji Standox Support Client, Doradcy Techniczni Standox mogą nie tylko szybko i skutecznie rozwiązać problem zgłoszony przez klienta, ale też przeprowadzić szkolenie np. z obsługi oprogramowania Standowin, czy poprawnego wyszukiwania receptur kolorystycznych – bez konieczności odbywania przez pracownika lakierni podróży służbowej do Centrum Szkoleniowego marki w Broniszach.

Wsparcie oferowane jest wszystkim klientom również przez Regionalnych Doradców Technicznych Dystrybutorów Standox, dzięki czemu Standox rozwiązuje problemy
w ciągu godziny, a nie dni.

Więcej na www.standox.pl