Rynek FarbMalowanie maszyn farbą wodorozcieńczalną Feidolux AG62

Malowanie maszyn farbą wodorozcieńczalną Feidolux AG62

Wodorozcieńczalne farby na maszyny i pojazdy budowlane? Malarze przez długi czas sceptycznie podchodzili do tego typu rozwiązań, ale teraz, dzięki gamie specjalnych produktów Feidal, malowanie maszyn, pojazdów czy elementów konstrukcji stalowych farbami wodnymi stało się bardzo proste.  

fot: Marc Xavier (fotolia)

Gdzie stosować?
Feidolux AG26 to wodorozcieńczalna gruntoemalia. Ze względu na swoją podwyższoną odporność na oleje jest stosowana do:

  • malowania konstrukcji stalowych i blaszanych
  • malowania maszyn rolniczych i budowlanych
  • malowania butli gazowych (również przy ich renowacji)
  • malowania elementów pojazdów użytkowych

Można stosować ją jako farbę podkładową, wtedy może być pokrywana farbami alkidowymi z serii FEIDOLUX, poliwinylowymi z serii FEIDOPLAST czy poliuretanowymi z serii FEIDOPUR, np. AD33, KD25, PG22, BD61, BD63 i ZD23. Ponieważ jest to gruntoemalia, może być stosowana zarówno do malowania warstwy podkładowej jak i nawierzchniowej.

Jak przygotować podłoże do malowania?
Z podłoża należy usunąć pozostałości zmniejszające przyczepność (takie jak olej, tłuszcz, pył). Podłoże stalowe musi być odczyszczone (najlepiej przez śrutowanie) do stopnia czystości Sa 2,5 (wg. normy EN ISO 12944, część 4).

Jak malować?
Farbę aplikujemy w zakresie temperatur +15 do + 35 stopni Celsjusza przy wilgotności nie przekraczającej 85%. Oczywiście temperatura podłoża musi być przynajmniej o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy.
Przy malowaniu pędzlem lub wałkiem sugerujemy, aby nie rozcieńczać produktu. Najlepiej sprawdzają się krótkowłose wałki do farb wodorozcieńczalnych (typ baranek).
Przy malowaniu natryskiem pneumatycznym sugerujemy następujące parametry: lepkość: 25 do 35 sek (kubek 4 mm); ciśnienie powietrza: 3,5-4,5 bar; dysza: 1,5-1,8 mm.
Natrysk hydrodynamiczny – można aplikować bez rozcieńczania (jeśli konieczne to można dodać do 2% wody (wagowo)). Ciśnienie minimalne: 80 bar, dysza: 0,26-0,33 mm.
Dla prawidłowej aplikacji przy malowaniu zanurzeniowym sugerujemy lepkość ok. 22-30 sek. (kubek 4 mm).
Farba (w standardowych warunkach: temperaturze +20 st Celsjusza / wilgotności 65% / 40 μm suchej powłoki) jest pyłosucha po około 30 minutach. Do przemalowania nadaje się już po 1 godzinie a po około 16 godzinach element jest całkowicie suchy.

fot. Kadmy (fotolia)

Podstawowe parametry farby Feidolux AG26:
Gęstość: ok. 1,33 g/ml
Grubość powłoki suchej: 25-60 μm
Stopień połysku: półpołysk
Wydajność teoretyczna: ok. 7,75 m2/kg przy 40 μm suchej powłoki
Objętość części stałych: ok. 43% (ok. 310 ml/kg)
Odporność na temperaturę: maks. +120 oC w suchym cieple

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące produktu lub jego stosowania, odwiedź naszą stronę lub skontaktuj się z naszym doradcą.

O firmie Feidal:
Firma Feidal oferuje cały szereg produktów wodorozcieńczalnych dla zastosowań w wielu branżach przemysłu. Są to zarówno produkty 1K jak i 2K, o ekstremalnie niskiej zawartości lotnych związków organicznych, bardzo dobrych parametrach aplikacji i użytkowych. Część jest produkowana w naszym zakładzie w Dąbrowie Górniczej. Firma Feidal może zaoferować kompletne systemy, poczynając od szybkoschnących, spawalnych gruntów warsztatowych (Shop-Primer), gruntów, lakierów nawierzchniowych epoksydowych i poliuretanowych, w tym również grubo powłokowych (gruntoemalie)  i strukturalnych. Produkty te znajdują zastosowanie m.in. w branżach: budowy maszyn, pojazdów użytkowych, odlewniach, u producentów opakowań, butli do gazów  technicznych. O kompetencji firmy w technologiach produktów wodorozcieńczalnych świadczą same produkty, jak np. lakier do powierzchni ołowianych lub podkład umożliwiający nałożenie warstwy nawierzchniowej 2 K  rozpuszczalnikowej  w systemie „mokro na mokro”.