a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek Farb2015maj (Page 9)

Zaproponowana technologia to powłoki aplikowane elektrostatycznie, o 100 częściach wagowych węglanu wapnia i 10 częściach wagowych polimeru – spoiwa. Proszki były