a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbTk Nano
Tk Nano

ul. Duńska 11
54-427 Wrocław

tel. +48 882 073 152

biuro@tknano.com

Tk Nano

Tk Nano jest producentem nanomateriałów. Firma oferuje również usługi doradcze związane z aplikacją oraz weryfikacją nanomateriałów oraz uszlachetnianie wypełniaczy nanocząstkami srebra.

Nanocząstki srebra oferowane przez firmę chronią produkty chemii budowlanej przed zagrzybieniem i negatywnymi skutkami działania drobnoustrojów. Środek zabezpiecza produkty w masie, jak i w powłoce.

Mieszanina nie zawiera związków lotnych i substancji niebezpiecznych.

Własności mikrobiologiczne nanocząstek srebra były sprawdzane dla samej dyspersji, jak i dla materiałów z ich zawartością: farb, wypełniaczy mineralnych, a także materiałów opakowaniowych. Dzięki tym badaniom można określić stężenie hamujące: dla bakterii 5-7 ppm, dla grzybów 10-15 ppm.

Aplikacja wodnej dyspersji AgNP nie wymaga stosowania dodatkowych środków zabezpieczeń dróg oddechowych, rąk i oczu. Nanocząstki immobilizowane są w matrycy polimerowej i dodane do produktów nie uwalniają się do środowiska.

Produkt nie zawiera wolnych jonów srebra, potencjalny odpad nie będzie substancją niebezpieczną, może być koagulowany. Technologia spełnia wymogi „Zielonej Chemii”. Pomaga stworzyć nowoczesny, wyróżniający się na rynku produkt o nowych cechach użytkowych:

* Wydłużenie daty przydatności do użycia produktu – AgNP mogą stanowić dodatkowe zabezpieczenie „in can”.
* Produkt zabezpiecza przed zagrzybieniem, nie powoduje alergii oraz zmniejsza ryzyko zakażeń.
* Eliminuje zawartość LZO z formulacji.
* Produkt zawiera nanocząstki srebra, nie jony, które dyfundują do środowiska.
* Pomaga zmniejszyć negatywny wpływ środowiska wewnątrz budynku na ludzi – „zespołu chorego budynku”. Jest to grupa cech budowlanych, ale również zespół chorobowy człowieka.
* Antyalergiczna – zapobiega alergiom wywołanym przez grzyby i pleśnie.
* Biostatyczna – nie jest to dezynfektant agresywny, działa długofalowo ok. 4 lat, nie można go porównywać z działaniem środków popularnych na rynku.
* Zapobiega porastaniu fasady.
* Zapewnia trwałość naszej inwestycji.
* Jego zastosowanie nie wymaga użycia piktogramów zagrożeń.

Zapraszamy do kontaktu.