Rynek FarbJak malować posadzki betonowe

Jak malować posadzki betonowe

Wysokiej jakości farba to tylko jeden z warunków otrzymania trwałej i efektownej powłoki na posadzki betonowe. Drugi, nie mniej istotny, to odpowiednie przygotowanie podłoża oraz przestrzeganie kilku ważnych reguł przy aplikacji farby.

Zabierając się za malowanie posadzki betonowej powinniśmy pomyśleć o wcześniejszym przygotowaniu powierzchni. Nowe posadzki mogą być malowane najwcześniej cztery tygodnie po wykonaniu – musimy mieć pewność, że zakończyły się procesy utwardzania i karbonizacji. Wilgotność powierzchniowej warstwy powinna być nie większa niż 4%.

Jeżeli mamy do czynienia ze starą posadzką i jest na niej wciąż stara warstwa farby, należy ją usunąć. Podkład betonowy powinien być wyrównany (wypukłości należy zeszlifować, a wgłębienia i szczeliny wypełnić zaprawą), cała powierzchnia natomiast – sucha i oczyszczona (przy pomocy szczotki lub szczotki drucianej, a także, po odpyleniu, przy pomocy szmaty nasączonej rozpuszczalnikiem, aby usunąć tłuste plamy). Przed właściwym nanoszeniem farby zaleca się też zagruntowanie podłoża farbą rozcieńczoną wodą wodociągową (w przypadku farby wodorozcieńczalnej eko-Farpos) lub rozcieńczalnikiem do wyrobów epoksydowych prod. Polifarb-Łódź w ilości ok. 5%. objętościowych. Zapewni to idealną przyczepność warstwy nawierzchniowej.

Jakość uzyskanej powłoki zależy też od warunków, w jakich ją nanosimy. Zakłada się, że temperatura podłoża podczas aplikacji farby powinna być nie niższa niż 5-10°C, ale nie wyższa niż 30-35°C, a także wyższa od punktu rosy przynajmniej o 3°C. Należy się wstrzymać z malowaniem, jeżeli w najbliższym czasie (przed całkowitym wyschnięciem farby) prognozowane są temperatury ujemne. Zaszkodzić powłoce może również zbyt wysoka wilgotność względna powietrza (powyżej 80%). Z kolei wilgotność malowanej warstwy powierzchniowej powinna wynosić poniżej 4 %.

Szczegóły dotyczące aplikacji zależą od zastosowanej farby i są podawane przez producenta w karcie technicznej. Farby do posadzek betonowych marki Polifarb Łódź można nanosić pędzlem, wałkiem albo natryskowo. W zależności od tego, jak intensywnym obciążeniom będzie poddana dana powierzchnia, stosujemy dwie albo trzy warstwy farby. Z naniesieniem kolejnej warstwy należy jednak odczekać, aż poprzednia wyschnie – w przypadku FEG-B zaleca się odstęp min. 6 godzin (korzystnie , a w przypadku farby eko-Farpos ) – 8 godzin.

Farby do posadzek betonowych Polifarbu Łódź są dostępne w różnych kolorach – ZOBACZ DOSTĘPNE KOLORY WE WZORNIKU.

Naniesiona zgodnie z zaleceniami powłoka rozjaśni ponury garaż czy piwnicę i nada jej bardziej pogodny, oryginalny charakter.