a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net
Rynek FarbFarby przemysłoweFarby proszkowe na dużych obiektach

Farby proszkowe na dużych obiektach

Problemy z powlekaniem bardzo dużych obiektów to chyba największa – obok trudności z malowaniem tworzyw sztucznych – bolączka producentów farb proszkowych. Rozwiązanie tego problemu pozwoliłoby malować proszkowo takie obiekty jak mosty, statki oceaniczne czy samoloty, co obecnie jest praktycznie niewykonalne.

farby proszkowe

Fot. Mr. Leeds / Foter.com / CC BY-NC-ND

Ponieważ opracowanie skutecznej metody malowania dużych obiektów – także poza lakiernią – stworzyłoby producentom farb proszkowych ogromne możliwości, naukowcy i technolodzy stale nad tym pracują.

Topienie i sieciowanie UV

Jedną z najnowszych propozycji przedstawiła ostatnio amerykańska organizacja Science Applications International Corporation. Jej pomysł opiera się na sieciowaniu promieniowaniem UV.

Farba jest nanoszona standardowo metodami elektrostatycznymi, a następnie topiona i sieciowana przy pomocy robotów przemieszczających się nad powierzchnią. Urządzenie emitujące podczerwień (do stopienia farby) oraz lampa UV (do sieciowania) mogą być umieszczone na jednym ramieniu robota, dzięki czemu operacja przebiega sprawniej i szybciej.

Natrysk cieplny

Drugi pomysł, zaprezentowany przez Resodyn Corporation (USA), to rodzaj natrysku cieplnego. Proszek polimerowy opuszczając specjalnie zaprojektowany pistolet natryskowy zostaje stopiony przy pomocy grzania elektrycznego (lub palnika propanowego) i gorącego gazu. Wypchnięty przy pomocy sprężonego gazu proszek dociera na powierzchnię już w formie stopionej. Tak powstały płyn doskonale zwilża powierzchnię, a gdy ostygnie, tworzy twardą i wytrzymałą powłokę.

System ten, nazwany PTS, może być stosowany zarówno dla termoplastycznych, jak i termoutwardzalnych farb proszkowych. Może być stosowany do powlekania ciężkiego sprzętu, elementów infrastruktury, betonowych basenów, barierek na autostradach oraz izolacji termicznej.

Od pomysłu do komercjalizacji prowadzi oczywiście długa droga, ale nowe pomysły stale się pojawiają. Czas pokaże, który z nich okaże się najmniej kłopotliwy w realizacji i zostanie przepustką farb proszkowych do zupełnie nowego obszaru zastosowań.

Źródło: european-coatings.com